Nieuws

Angst en depressie slechtste prognose

Gepubliceerd
7 september 2011

Angstklachten en depressie komen veel voor en soms tegelijkertijd. Vaak herstellen patiënten, maar de klachten kunnen terugkomen of een chronisch karakter krijgen. Tot voor kort was het beloop van angststoornis en depressie nooit goed met elkaar vergeleken. Over de prognose van gecombineerde klachten was nog minder bekend. Met de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) is hier verandering in gekomen. Dit longitudinale onderzoek volgt patiënten met depressie of angststoornis uit de algemene bevolking, de huisartsenpraktijk en de tweede lijn. De onderzoekers beschouwen een patiënt als hersteld als hij gedurende 3 maanden geen klachten meer heeft. De uitkomsten na 2 jaar follow-up van 1209 patiënten zijn nu beschikbaar. Depressie heeft de meest gunstige prognose met een mediane duur van 6 maanden. Bijna een kwart van de depressies wordt chronisch. Angststoornissen duren dubbel zo lang, en worden vaker chronisch (mediane duur 12 maanden, 42% chronisch). Als angst en depressie samen voorkomen, is de prognose het slechtst met een mediane duur van meer dan 24 maanden. Een slechte prognose hangt verder samen met de ernst en duur van de klachten (bij aanvang van het onderzoek), hoge leeftijd en begin van de klachten op jonge leeftijd. Wanneer gecorrigeerd werd voor de ernst van de klachten, was er geen verschil in prognose tussen patiënten uit de eerste of tweede lijn. Dit onderzoek laat zien dat we met een zorgvuldige diagnose vrij eenvoudig patiënten met een slechte prognose kunnen herkennen. Het lijkt zinnig om deze patiënten direct naar de tweede lijn te verwijzen. Verder onderzoek moet uitwijzen bij welke behandeling deze groep het meest gebaat is. (Linda Bröker)

Literatuur

  • 1.Penninx BWJH, et al. Two-year course of depressive and anxiety disorders: Results from the Netherlands Study of depression and Anxiety (NESDA). J Affect Disord 2011;doi:10.1016/j.jad.2011.03.027.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen