Nieuws

Depressie en angst bij hypothyreoïdie

Gepubliceerd
8 november 2018
Patiënten met hypothyreoïdie hebben vaker symptomen van een depressie en ook, zij het minder, van een angststoornis. Dat is althans de conclusie van een meta-analyse onder 19 onderzoeken, maar bij de interpretatie hiervan is wel enige voorzichtigheid geboden.
0 reacties

Samenvatting

Patiënten met hypothyreoïdie hebben vaker symptomen van een depressie en ook, zij het minder, van een angststoornis. Dat is althans de conclusie van een meta-analyse onder 19 onderzoeken, maar bij de interpretatie hiervan is wel enige voorzichtigheid geboden.

Zowel uit de literatuur als binnen patiëntenverenigingen is bekend dat klachten die passen bij een depressie of angststoornis vaker lijken voor te komen bij mensen met hypothyroïdie. Met deze meta-analyse wilden de onderzoekers deze aanname getalsmatig onderbouwen. Zij includeerden 19 onderzoeken met in totaal 36.174 patiënten. Daarbij namen zij zowel de ziekte van Hashimoto als elke andere vorm van auto-immuunthyreoïditis en subklinische hypothyreoïdie mee in de analyse.

De diagnostisering van een depressie of angststoornis verliep voornamelijk via zelfrapportage. Bij slechts een minderheid van de onderzoeken vulde een arts de diagnostische vragenlijst in (respectievelijk 9/26 en 5/16 onderzoeken). Uit de vragenlijsten bleek dat er vaker symptomen van een depressie (OR 3,56; 95%-BI 2,14 tot 5,94) en van een angststoornis (OR 2,32; 95%-BI 1,40 tot 3,85) werden waargenomen bij mensen met hypothyreoïdie. De statistische analyse toonde echter een grote mate van heterogeniteit tussen de onderzoeken (respectievelijk I2 = 92,1% en 89,8%). Hierdoor is het de vraag of de resultaten van de verschillende onderzoeken zomaar mogen worden samengenomen voor analyse.

Toch kan het geen kwaad om alert te zijn op symptomen van een depressie of angststoornis bij patiënten met hypothyreoïdie. Er is echter onvoldoende bewijs om de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen op dit punt te wijzigen. Het blijft vooralsnog niet zinvol om routinematig een TSH te prikken bij patiënten met depressieve klachten.

Literatuur

  • Siegmann EM, et al. Association of depression and anxiety disorders with autoimmune thyroiditis. JAMA Psychiatry 2018;75:577-84. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2018.0190.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen