Nieuws

Anti-snackprogramma op scholen

Gepubliceerd
10 juni 2008

Jongeren met overgewicht blijven een dankbaar onderzoeksonderwerp. Vooral methoden om overgewicht te voorkomen of te beperken staan in de belangstelling. Als je het aanbod van de gemiddelde schoolkantine of automaat bekijkt dan is het haast een wonder dat er nog slanke jongeren rondlopen. De meeste adolescenten brengen veel tijd op school door. Het lijkt daarom goed dat scholen proberen om het eet- en beweeggedrag van hun leerlingen te beïnvloeden. Het interventieprogramma DOiT (Dutch Obesity Intervention in Teenagers) is bedoeld voor eerstejaars VMBO-studenten en heeft als doel om suikerhoudende en energierijke consumpties te verminderen. Verder bevordert het programma lichamelijke activiteit en bevat het een aangepast lesprogramma voor biologie/verzorging en lichamelijke opvoeding. Bij een onderzoek naar de effectiviteit van de DOiT-interventie verdeelde men 18 VMBO-scholen met totaal 1108 leerlingen willekeurig over een interventie- en een controlegroep. De scholen in de interventiegroep volgden 8 maanden lang het DOiT-programma, scholen in de controlegroep deden niets bijzonders. De onderzoekers keken direct na afloop van de interventie, na 12 en na 20 maanden naar antropometrie (lengte, gewicht, taille- en heupomtrek en huidplooimeting), gedrag, gedragsbepalende factoren en aërobe fitheid. Bij zowel jongens als meisjes mat men geen significante verschillen in BMI. Wel bleek de huidplooidikte van meisjes uit de interventiegroep aan het eind van het programma en 1 jaar later minder te zijn dan van de meisjes uit de controlegroep. Bij de jongens was de middelomtrek kleiner, evenals 3 van de 4 huidplooien. De hele interventiegroep dronk een kwart liter minder suikerhoudende dranken per dag en de jongens rapporteerden 25 minuten per dag minder zittend gedrag als televisiekijken en computeren. De DOiT-interventie had geen effect op het eten van snoep en snacks en de manier van transport naar school. De onderzoekster vindt dat interventies zoals DOiT in de toekomst meer geslachtsspecifiek moeten zijn. (SU)

Literatuur

  • 1.Singh AS. Effectiveness of a school-based weight gain prevention programme [Proefschrift]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2008.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen