Alle nummers
Archief tijdschrift

2008, nummer 7

Jaargang
51

Nieuws

 • Bevalt de rugligging goed?

  In de westerse wereld bevallen de meeste vrouwen vooral in de rugligging. Het proefschrift birthing positions revisited van Ank de Jonge toont aan dat er geen goede argumenten zijn om de uitdrijving standaard in de rugligging te doen. Uit een meta-analyse blijkt dat instrumentele bevallingen en…

 • Valpreventie voor de Nederlanders en pre-operatief scheren voor de Belgen

  Wereldwijd is er de meeste onderzoeksaandacht voor ouderen, dikke kinderen en hypertensie. Dit valt af te leiden uit gegevens naar het gebruik van de Cochrane Library in 2007. Mondiaal gezien eindigden reviews naar interventies voor valpreventie bij ouderen, preventie van obesitas bij kinderen en…

 • Generalisme tijdens palliatieve fase toch beter?

  Palliatieve zorg heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld onder andere door onderwijs, onderzoek en ondersteuning van hulpverleners en/of patiënten door gespecialiseerde hulpverleners. In veel westerse landen verlenen gespecialiseerde teams, bestaande uit professionals, zorg aan patiënten…

 • Massage

  Soms verschijnen er onderzoeken over pijnbehandeling die je doen fronzen. Onderzoekers van de faculteit der dierkunde in Jaipur hebben het effect van yoga op migraine bekeken, bij mensen hopelijk. Yoga helpt beter dan niets doen. Logisch, want niets doen is thuisblijven in plaats van een uurtje…

 • Nieuwe markt voor pillen creëren

  In zijn proefschrift Drugs looking for diseases beschreef Rein Vos een kleine twintig jaar geleden al dat geneesmiddelen niet alleen worden ontwikkeld om ziektes te genezen, maar dat er ook ziektes worden uitgevonden omdat er pillen zijn. Een treffend voorbeeld betreft osteoporose, een conditie…

 • Huisartsenposten niet in strijd met continue generalistische zorg

  De dankbare nabestaanden van een overleden patiënt, zoals Moes beschrijft, herken ik uit de eigen praktijk maar ook als dienstdoende huisarts op de huisartsenpost. Voor terminale patiënten is persoonlijke continue 24 uurszorg door de eigen huisarts een groot goed.1 Het is daarbij niet relevant…

 • Het e-consult: hoe vaak en met wie?

  Sinds 1 januari 2006 mag een huisarts een e-mailconsult in rekening brengen, mits dat een spreekuurconsult vervangt. Het tarief hiervoor is 4,50 euro. Het e-consult mag niet gedeclareerd worden als het gaat over een gezondheidsprobleem waarvoor de arts de patiënt nog niet gezien heeft. Volgens…

 • Een nieuwe modeziekte in de kiem gesmoord

  Het journaalbericht ‘Een nieuwe modeziekte in de kiem gesmoord’ gaat in op het vraagstuk van de chronische of persisterende Lyme-borreliose. Gerefereerd werd aan een recente publicatie in het NEJM. Op tendentieuze wijze wordt gesteld dat chronische Lyme-ziekte niet zou bestaan en gesuggereerd dat…

 • Meer niet altijd beter

  Per jaar lopen ongeveer 600.000 Nederlanders een enkeldistorsie op, eenderde van hen bezoekt de huisarts. En hoewel het een onschuldige blessure lijkt, heeft een groot aantal patiënten na een jaar nog klachten en krijgt eenderde van de patiënten een recidief. Je verwacht dat over de behandeling…

 • Wachten op de dokter

  Huisartsen krijgen regelmatig gemopper te horen van hun patiënten als die een paar dagen moesten wachten voordat ze een afspraak kregen. Dat is vervelend, maar het kan erger. In Canada behoren de wachttijden van huisartsen tot de langste in de westerse wereld, onder andere door het lage…

 • Anti-snackprogramma op scholen

  Jongeren met overgewicht blijven een dankbaar onderzoeksonderwerp. Vooral methoden om overgewicht te voorkomen of te beperken staan in de belangstelling. Als je het aanbod van de gemiddelde schoolkantine of automaat bekijkt dan is het haast een wonder dat er nog slanke jongeren rondlopen. De…

Wetenschap

 • Leidt een goed FTO tot beter voorschrijven?

  Huisartsen verschillen onderling in de mate waarin ze zich aan richtlijnen houden. De ene NHG-Standaard wordt beter gevolgd dan de andere. De kwaliteit van het FTO varieert tussen FTO-groepen. FTO-groepen die een specifiek onderwerp bespreken volgens de criteria van goed FTO verbeteren…

 • Eventrecording, meer dan een speeltje?

  Het diagnostisch arsenaal voor de huisarts groeit gestaag. De continuous event recording (CER) is er zo een, met M&I tarief! Een nieuwe “toy for the boy (and girl)”. De komst van zo’n speeltje kan leiden tot ander gedrag van de huisarts, zoals meer in eigen beheer doen en beter verwijzen. Het…

 • Cardiovasculaire risico’s bij vrouwen

  Als huisarts moet je het cardiovasculaire risico van patiënten kunnen inschatten. Dit wordt meestal gedaan aan de hand van de welbekende risicofactoren. Ervaring laat zien dat dit met name goed toepasbaar is voor mannen. De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement hanteert de SCORE…

 • Consultatie bij palliatieve zorg

  Consultatie is sinds het Nederlandse stimuleringsprogramma palliatieve zorg (1996-2003) een sleutelbegrip bij de ondersteuning van zorgverleners die werken in de palliatieve zorg. Geredeneerd vanuit een van de uitgangspunten die de landelijke overheid hanteert – palliatieve zorg moet zoveel…

 • Huisartsen kunnen de kans op hartritmestoornissen vaak niet goed inschatten

  Hartkloppingen en lichtheid in het hoofd ontstaan vaak in aanvallen, en zelden tijdens een consult. Het is daarom voor de huisarts moeilijk om een diagnose te stellen. Huisartsen baseren de diagnose op bepaalde klachten en symptomen van patiënten. Huisartsen kunnen een relevante…

 • Huisarts-consulenten Palliatieve Zorg bieden telefonische ondersteuning aan collega-huisartsen

  Veel patiënten met een chronische ziekte brengen de laatste levensfase thuis door. Zij zijn voor palliatieve zorg afhankelijk van hun huisarts. In 1998 is de overheid begonnen met een nationaal programma om de palliatieve zorg verder te ontwikkelen en te verbeteren. In dit verband zijn zes…

 • Oefentherapie bij volwassenen met een acuut lateraal enkeltrauma

  Enkeldistorsies zijn een van de meest voorkomende blessures aan het bewegingsapparaat. Men schat dat in Nederland jaarlijks ongeveer 600.000 mensen een enkeldistorsie oplopen. In de Nederlandse huisartsenpraktijk ligt de incidentie op 12,8 enkelblessures per 1000 patiënten per jaar…

 • De kwaliteit van huisartsenzorg: burgers aan het woord in een zevenlandenonderzoek

  Internationale vergelijking van zorgsystemen geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de diverse systemen. De meningen en ervaringen van burgers over de kwaliteit van de aan hen geleverde zorg levert informatie op voor beleidsmakers en de medische beroepsgroep. Volgens de…

Praktijk

 • Niet vergeten: extrapulmonale tbc komt steeds vaker voor!

  Tuberculose komt in Nederland steeds vaker voor. Extrapulmonale tbc is niet besmettelijk. Extrapulmonale tbc betreft 40% van alle tbc-patiënten. Door de atypische presentatie kan een vertraging optreden bij de diagnostiek en de behandeling. Tuberculose (tbc) komt wereldwijd…

 • Afscheid van In de praktijk

  Zeseneenhalf jaar geleden werd besloten om H&W op te splitsen in drie delen. Het wetenschappelijk deel, waarin de door een kritische redactie bekeken wetenschappelijke artikelen werden gepubliceerd. Een deel met ‘verenigingsnieuws’, met daarin de relevante informatie over producten en…

 • Huisartsgeneeskunde in optima forma

  Op zondagmiddag heeft Jaarsma dienst op de huisartsenpost. Mevrouw El Kharchy belt voor haar bijna tweejarige dochtertje Zineb, die nu al voor de vierde dag koorts heeft. Vrijdagmiddag had haar eigen huisarts Zineb nog thuis onderzocht. Mevrouw El Kharchy vertelt dat haar dochtertje al die tijd…

 • De schone verleidster

  Wij wonen thuis één hoog en werken beneden. Als de bel gaat, moet je dus kiezen tussen naar beneden lopen of via de intercom vragen wie aan de voordeur staat. Mijn vrouw vindt dat laatste te onpersoonlijk en draaft wat af. Maar na een schokkende ervaring heb ik mij aangewend die intercom te…

 • De training ‘Het zonnetje in huis’

  ‘Na de huisartsenopleiding in Maastricht was ik van 1993 tot 2003 werkzaam in Gezondheidscentrum Strijp te Eindhoven. Sinds 2003 werk ik - voor 80 procent - in een duopraktijk in Heeze. De eerste tien jaar werkte ik dus in een dienstverband bij een koepelorganisatie, daarna als zelfstandig…

 • Het verslag van de dag

  ‘Graag heet ik u dit jaar op de Wetenschapsdag voor de eerste keer welkom in Rotterdam’, opent Arno Timmermans. ‘De tweede keer dit jaar zal zijn op 15 december, want ook het jaarlijkse NHG-Congres zal hier in De Doelen worden gehouden.’ Hij is verheugd dat dit jaar de Wetenschapsdag wordt…