Nieuws

Antibiotica en alarmsymptomen op de HAP

Gepubliceerd
5 februari 2014
Hoewel het aantal antibioticaprescripties in de Nederlandse huisartsenpraktijk duidelijke lager ligt dan in de rest van Europa, blijft het goed om ons voorschrijfgedrag kritisch te bekijken.
In dit grote onderzoek, verricht op de huisartsenpost door Elshout et al., kreeg één op de drie kinderen met koorts antibiotica voorgeschreven. In dit onderzoek werd gekeken in hoeverre het vinden van alarmsymptomen de beslissing voor een voorschrift antibiotica verklaart.
De auteurs kunnen in hun analysemodellen van het voorschrijfgedrag van huisartsen slechts 19% van de beslissing verklaren. Ze keken naar alarmsymptomen als leeftijd, koorts, zieke indruk, ontroostbaar zijn, benauwdheid, typische dan wel atypische koortsstuipen, focale neurologische afwijkingen, overgeven, tekenen van cystitis en duur van de koorts.
Dit houdt in dat 81% van de beslissing over het voorschrijven van antibiotica niet met deze alarmsymptomen valt te verklaren. In dit onderzoek werd niet gekeken naar het vinden van bepaalde afwijkingen bij het lichamelijk onderzoek, zoals een oor- of keelontsteking. In een eerder onderzoek hebben auteurs dit wel gedaan en bij een optimistische schatting zouden de resultaten uit deze twee onderzoeken er samen voor zorgen dat 46% van een beslissing verklaarbaar is.
Meer dan 55% van de beslissing over een antibioticavoorschrift lijkt niet duidelijk terug te voeren op medische overwegingen. Als mogelijke verklaringen noemen de auteurs onder meer de – vermeende - wens van patiënt of ouders om antibiotica te krijgen, het gebruik van antibiotica als vangnet omdat patiënten niet zelf gevolgd kunnen worden, en de relatieve onervarenheid van huisartsen op huisartsenposten.
Het onderzoek roept interessante vragen op, zowel voor onderzoekers als voor huisartsen. Voor de eerste groep over hoe het voorschrijfgedrag van huisartsen nog beter in kaart is te brengen en voor de praktische huisarts waarom een antibioticarecept nu wel of niet uitgeschreven dient te worden.
Jurgen Damen

Literatuur

  • 1.Elshout G, et al. Alarm signs and antibiotic prescription in febrile children in primary care: an observational cohort study. Br J Gen Pract 2013;63:e437-44.
  • 2.Elshout G, et al. Antibiotic prescription in febrile children: a cohort study during out-of-hours primary care. J Am Board Fam Med 2012;25:810–8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen