Nieuws

Antioxidanten verlagen het risico op een hartinfarct niet

Gepubliceerd
9 maart 2021
Oxidatieve stress is gerelateerd aan vaatschade, waaronder het myocardinfarct. Het lijkt daarom een goed idee patiënten te adviseren om extra antioxidanten in te nemen. Uit recent onderzoek bleek het gebruik van antioxidanten als vitamine C of vitamine E het risico op een hartinfarct echter niet te verlagen.
1 reactie

Nederlandse onderzoekers maakten gebruik van 3 grote, openbare, genetische databases (CARDIoGRAMplusC4D, UK Biobank en FinnGen) met in totaal 93.230 patiënten en 674.891 controlepatiënten. Zij keken naar 5 antioxidanten (vitamine C, vitamine E, bètacaroteen, lycopeen en retinol, inclusief hun afgeleiden). Het samengestelde eindpunt was het risico op ‘coronary heart disease’ (onder andere myocardinfarct, angina pectoris, acute en chronisch ischemische hartziekte). De onderzoekers vergeleken gezonde controlepatiënten met patiënten die een hartinfarct hadden doorgemaakt. Daarbij maakten zij gebruik van genetische variatie in het antioxidantengehalte in het bloed van patiënten. In een meta-analyse keken ze naar verschillende serum-antioxidantenniveaus en het risico op een hartinfarct. Daarbij gebruikten zij mendeliaanse randomisatie, die de sterke kant van randomisatie combineert met een lange follow-up.  De resultaten lieten zien dat geen enkele antioxidant het risico op het krijgen van een coronair hartinfarct verlaagt: vitamine C OR 1,0 (95%-BI 0,99 tot 1,00), vitamine E OR 0,93 (95%-BI 0,82 tot 1,06), bètacaroteen OR 1,03 (95%-BI 0,97 tot 1,10), lycopeen OR 1,02 (95%-BI 0,99 tot 1,06) en retinol OR 0,94 (95%-BI 0,63 tot 1,41). 

Een beperking van het onderzoek is dat werd gekeken naar een lineair verband met afgeleide waardes voor hoge serumconcentratie van antioxidanten, waardoor een non-lineair verband niet is uitgesloten. Verder is een effect bij subgroepen niet uitgesloten. 

Het onderzoek bevestigt de uitblijvende resultaten van eerder gerandomiseerd onderzoek naar antioxidanten. De onderzoekers concluderen dat het gebruik van extra antioxidanten niet bijdraagt aan het voorkomen van een hartinfarct.

Literatuur

  • Jiao Luo MPH, et al. Diet-derived circulating antioxidants and risk of coronary heart disease: a mendelian randomization study. J Am Coll Cardiol 2021;77:45-54.

Reacties (1)

Walter Bouwmans 19 maart 2021

Wat een prachtige foto. Alleen misplaatst bij dit artikel (en in de nieuwsbrief). Er is gekeken naar een 5-tal antioxidanten; terwijl gezonde voeding vol zit met honderden nutriënten / phytochemicaliën. De kracht van gezonde voeding zit daarnaast in het mijden van de schadelijke stoffen in te bewerkt en teveel dierlijk voedsel. Er zijn verscheidene leefstijltrials gedaan waarin wel degelijk betere uitkomsten waren m.b.t. hart-/vaatziekten. Je had wellicht een plaatje van een vitamine C pilletje bij dit artikel kunnen plaatsen; maar deze foto van gezonde voeding is echt misplaatst; het geeft ten onrechte de suggestie dat gezonde voeding niet bijdraagt aan het voorkomen en behandelen van hart-/vaatziekten in algemene zin en atherosclerose in het bijzonder.

Verder lezen