Nieuws

Krijgen vrouwen steeds vaker een hartinfarct of niet?

Gepubliceerd
15 december 2020
Uit de media ontstaat het beeld dat vrouwen steeds vaker een hartinfarct krijgen. Uit cijfers blijkt echter dat het aantal hartinfarcten bij vrouwen al jaren stabiel is, of zelfs iets afneemt. Wel is er mogelijk 1, relatief zeldzaam type hartinfarct dat vooral bij jonge vrouwen vaker voorkomt dan gedacht. Het zou ook kunnen dat deze toename vooral wordt verklaard doordat er steeds meer aandacht is voor deze aandoening.
0 reacties

Onlangs verscheen in de Volkskrant een artikel over spontaneous coronary artery dissection (SCAD): een spontane scheur in een kransslagader die niet wordt veroorzaakt door bekende risicofactoren als overgewicht, diabetes of een hoog cholesterol. SCAD wordt in verband gebracht met bindweefselaandoeningen (met name fibromusculaire dysplasie) of hormonale veranderingen (zoals tijdens zwangerschap of overgang). Zo’n SCAD komt relatief vaak voor bij jonge vrouwen: ruim driekwart van de patiënten met een SCAD is vrouw. In de literatuur treffen we prevalenties aan in angiografisch onderzochte patiënten die variëren tussen de 0,2 en 4%, en SCAD zou de oorzaak zijn van 25 tot 35% van alle hartinfarcten bij vrouwen onder de 50 jaar.

Dit alles neemt echter niet weg dat het totale aantal nieuwe hartinfarcten onder (jonge) vrouwen al jaren stabiel is (grofweg 22.000 gevallen per jaar, waarvan ongeveer 2500 bij vrouwen jonger dan 55 jaar). Zelfs als blijkt dat de diagnose SCAD tegenwoordig steeds vaker wordt gesteld, zou het best kunnen dat dat vooral komt doordat er vaker onderzoek naar wordt gedaan.

Voor de praktijk is het vooral van belang om te weten dat er een (relatief zeldzame) vorm van een hartinfarct bestaat (SCAD) die met name jonge vrouwen lijkt te treffen. Die diagnose moet worden overwogen als patiënten zich zonder de ‘klassieke’ risicofactoren presenteren met klachten die passen bij een hartinfarct. 

Dokter media logo
© Dokter Media

Dit artikel verscheen eerder op doktermedia.nl.

 

Literatuur

  • Hayes SH, et al. Spontaneous coronary artery dissection: current state of the science. Circulation 2018;137:e523-e57.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen