Nieuws

Aspirine als primaire preventie: stollen of bloeden

Gepubliceerd
27 februari 2019
Als je geen hart- en vaatziekten hebt, en toch dagelijks acetylsalicylzuur slikt, neemt de kans op cardiovasculaire gebeurtenissen iets af, terwijl het risico op bloedingen iets stijgt. Dit stellen de auteurs van een nieuwe systematische review in JAMA. Hun conclusie onderbouwt het advies van de NHG-Standaard om terughoudend te zijn met aspirine als primaire preventie.
0 reacties

In 13 RCT’s met in totaal 164.225 deelnemers zonder cardiovasculaire aandoeningen hebben de onderzoekers het gebruik van acetylsalicylzuur vergeleken met placebo of geen behandeling. Ze includeerden alleen RCT’s met meer dan 1000 deelnemers en minimaal een jaar follow-up. De mediane leeftijd was 62 jaar (spreiding: 53-74), 47% was man en 19% had diabetes mellitus. De primaire uitkomstmaten waren het optreden van een flinke bloeding en een gecombineerde uitkomstmaat van cardiovasculaire gebeurtenissen (cardiovasculaire mortaliteit, myocardinfarct en beroerte).

Na 5 jaar hadden acetylsalicylzuurgebruikers iets vaker grote bloedingen dan patiënten die geen primaire preventie innamen (absolute risicoverhoging (ARI) 0,47%, 95%-BI 0,20 tot 0,55). Wel hadden ze iets minder vaak cardiovasculaire gebeurtenissen (absolute risicoreductie (ARR) 0,38%, 95%-BI 0,20 tot 0,55). Diabetespatiënten met primaire preventie kregen relatief vaker flinke bloedingen (ARI 0,80%, 95%-BI 0,29 tot 1,39), maar hadden ook minder cardiovasculaire gebeurtenissen (ARR 0,65%, 95%-BI 0,10 tot 1,16). Het effect is ook bij hen bescheiden.

De NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement adviseert primaire preventie met acetylsalicylzuur alleen te overwegen bij ouderen met diabetes en een uitzonderlijk ongunstig cardiovasculair risicoprofiel. Amerikanen kiezen hiervoor bij alle volwassenen tussen 50 en 69 jaar met een cardiovasculair 10-jaarsrisico van ≥ 10%. Deze review laat zien dat onze terughoudendheid met acetylsalicylzuur als primaire preventie terecht is.

Literatuur

  • Zheng SL. Roddick AJ. Association of aspirin use for primary prevention with cardiovascular events and bleeding events. JAMA 2019;321:277-87.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen