Nieuws

Baby met borstvoeding moet meer vitamine K

Gepubliceerd
3 november 2016
Cholestase is een zeldzame aandoening die voorkomt bij ongeveer 1 op de 20.000 zuigelingen. Een belangrijke oorzaak is biliaire atresie. Cholestase leidt tot verminderde vetabsorptie en verminderde opname van vitamine K. De aandoening komt vaak pas aan het licht door het optreden van bloedingen, waarvan bijna de helft in de hersenen.
Ter preventie van bloedingen door vitamine K-tekort krijgen baby’s in Nederland sinds 1990 meteen post partum 1 mg vitamine K oraal toegediend. Omdat borstvoeding weinig vitamine K bevat, krijgen vrouwen die borstvoeding geven tevens het advies hun kind vanaf de achtste levensdag dagelijks vitamine K bij te geven. De dagelijkse dosering bedroeg aanvankelijk 25 microgr, maar werd in 2010 vanwege onvoldoende effectiviteit opgehoogd naar 150 microgr. Recentelijk werd bekeken of de hogere dagelijkse dosering tot verbetering heeft geleid.
De onderzoekers bekeken retrospectief gegevens omtrent het optreden van bloedingen van borstgevoede kinderen met biliaire atresie onder het oude en het nieuwe Nederlandse regime. Daarnaast werden gegevens van borstgevoede Deense kinderen, die alleen bij de geboorte 2 mg vitamine K intramusculair krijgen, in de analyses betrokken.
In de 25-microgramgroep kregen 45 van de 55 kinderen (82%) een bloeding en in de 150-microgramgroep 9 van de 11 (82%). Van de Deense kinderen kreeg daarentegen slechts 1 van de 25 (4%) een bloeding (p &lt 0,001). Bij 40% van de 25-microgramgroep was een intracraniële bloeding het eerste symptoom, versus 27% van de 150-microgramgroep (p = 0,43). Onder het Deense regime werden geen intracraniële bloedingen gezien (0%, p &lt 0,001).De resultaten wijzen erop dat het Nederlandse beleid inzake vitamine K-suppletie bij zuigelingen wederom op de schop moet. Naar aanleiding van het onderzoek heeft het ministerie van VWS inmiddels een adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad neergelegd.
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1.Witt M, et al. Prophylactic dosing of vitamin K to prevent bleeding. Pediatrics 2016;137(5):e201542222.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen