Nieuws

Borstvoeding en slimme kinderen

Gepubliceerd
11 april 2011

Borstvoeding heeft voordelen boven flesvoeding. Deze bevat antistoffen die de pasgeborene beschermen tegen infecties en verkleint mogelijk de kans op allergieën. Een Australisch onderzoek suggereert nu dat kinderen er bovendien slimmer van worden.

Onderzoekers volgden 2900 vrouwen vanaf de 18e week van hun zwangerschap. Tien jaar later vergeleken zij gegevens over borstvoeding met de uitkomst op de ‘WALNA’. Deze Australische equivalent van de ‘Cito-toets’ bestaat uit gestandaardiseerde testen op het gebied van rekenen, taal, spelling en schrijven. De onderzoeksgroep telde oorspronkelijk 2868 levendgeboren baby’s. Op de leeftijd van 10 jaar waren de WALNA-scores van 1038 kinderen beschikbaar. Kinderen die langer dan zes maanden borstvoeding hadden gekregen, scoorden beter op alle vier de intellectuele terreinen. Wanneer gecorrigeerd werd voor onder andere opleidingsniveau van de moeder, jaarinkomen en stimuleren van (voor)lezen op jonge leeftijd, waren deze effecten alleen voor de jongens statistisch significant. Dit onderzoek suggereert dat borstvoeding beter is voor de neuronale ontwikkeling en uitrijping dan flesvoeding. Of en waarom dit alleen voor jongetjes zou gelden, blijft speculatief. Er zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen. Nog niet de helft van alle kinderen uit het oorspronkelijke cohort kon in de analyse meegenomen worden. Met name van kinderen die geen ‘government’-school bezochten, waren de WALNA-scores niet beschikbaar. Bovendien waren er alleen gegevens over het opleidingsniveau, en niet over het daadwerkelijke IQ van de moeder. Naar de positie van de vader is in de analyse niet gekeken. Dit alles kan invloed hebben op hoe kinderen zich ontwikkelen. Het kweken van slimme kinderen lijkt vooralsnog niet de beste reden om borstvoeding te geven. (Linda Bröker)

Literatuur

  • 1.Oddy WH, et al. Breastfeeding duration and academic achievement at 10 years. Pediatrics 2011;127: 137-45.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen