Nieuws

Beating the Blues

Gepubliceerd
10 september 2004

Cognitieve gedragstherapie, gegeven door de computer is effectief bij de behandeling van angst en depressie in de huisartsenpraktijk.1 In een tijd van technologische ontwikkelingen en multimedia zijn onderzoekers uit Australië op zoek naar psychologische behandelingen die eenvoudig en zonder veel menskracht in de huisartsenpraktijk kunnen worden toegepast. Daartoe ontwikkelden ze een interactieve computergestuurde vorm van cognitieve gedragstherapie: Beating the Blues. Dit pakket omvatte een introductievideo, gevolgd door 8 behandelsessies. Elke wekelijkse, behandelsessie duurde ongeveer 50 minuten. Daarnaast kregen patiënten huiswerk mee. De onderzoekspopulatie bestond uit patiënten uit de huisartsenpraktijk tussen de 18 en 75 jaar met een depressieve en/of een angststoornis. Patiënten met suïcidale gedachten, psychose of alcohol- of drugsverslaving werden uitgesloten. Ook patiënten die gedurende het laatste halfjaar dagelijks medicatie voor depressie of angst gebruikten, werden geëxcludeerd. In totaal konden 274 patiënten gerandomiseerd worden. Een deel (146 patiënten) kreeg computergestuurde cognitieve gedragstherapie, de rest (128 patiënten) kreeg gebruikelijke zorg van de huisarts. Patiënten in de computergestuurde groep konden indien nodig, medicatie of andere ondersteuning van de huisarts krijgen. Psychologische interventies waren echter niet mogelijk. De mate van depressie (Beck Depression Inventory) en angst (Beck Anxiety Inventory), problemen met werk, sociaal leven en relaties (Work and Social Adjustment Scale), positieve en negatieve attributies (Attributional Style Questionnaire) en tevredenheid over de behandeling werden gemeten vóór behandeling, na 2 maanden en 3 en 6 maanden na de laatste behandelsessie. De onderzoekers vonden meteen na de laatste behandelsessie een significant verschil van alle uitkomstmaten ten gunste van de computergestuurde, cognitieve gedragstherapie. Ook na 6 maanden was dit verschil nog steeds significant. Bovendien bleek computergestuurde cognitieve gedragstherapie kosteneffectief.2 Kortom, een voor de patiënt acceptabele en effectieve manier voor het behandelen van angst en depressie in de huisartsenpraktijk. (ToH)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen