Nieuws

Beeldvorming niet zinvol bij ouderen met acute lagerugpijn

Gepubliceerd
3 augustus 2015
Dossier
Nieuw ontstane lagerugpijn bij patiënten ouder dan 50 jaar is vaak reden om sneller beeldvormende diagnostiek te verrichten. Dit om een wervelmetastase of wervelfractuur uit te sluiten. Nieuw onderzoek laat echter zien dat beeldvorming ook bij deze categorie patiënten in de acute fase (
Amerikaanse onderzoekers gebruikten een cohort van 2876 patiënten ouder dan 65 jaar die zich bij de huisarts meldden met nieuw ontstane lagerugpijn met of zonder uitstraling. Bij 1523 patiënten (53%) werd binnen 6 weken beeldvorming (röntgenfoto, MRI of CT) verricht. Deze patiënten werden vergeleken met controlepatiënten bij wie geen beeldvorming werd verricht binnen 6 weken. Alle patiënten werden 1 jaar gevolgd, met als uitkomstmaten pijn en kankerdiagnosen.
De pijn na 1 jaar verschilde niet voor patiënten die binnen 6 weken beeldvorming kregen in vergelijking met de controlegroep. Bij slechts 1 patiënt (0,07%) werd bij vroege beeldvorming kanker aangetroffen, en dan ook nog eens niet in een wervellichaam (lymfoom bij MRI). Bij patiënten met röntgenfoto binnen 6 weken werd in het opvolgende jaar bij 1,7% de diagnose kanker gesteld. Bij patiënten zonder röntgenfoto binnen 6 weken was dat 2,2%. In dit onderzoek leverde het maken van een röntgenfoto binnen 6 weken dus geen winst op wat betreft het diagnosticeren van kanker. Wel werd er in de vroege-beeldvorminggroep vaker een wervelfractuur aangetoond (2,0% versus 0,6%).
Volgens de NHG-Standaarden Aspecifieke lagerugpijn en Lumbosacraal radiculair syndroom is leeftijd > 50 jaar een alarmsignaal en daarmee een reden om sneller beeldvorming te verrichten. Dit onderzoek laat echter zien dat dit niet zinvol is in de acute fase (
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Jarvik JG, et al. Association of early imaging for back pain with clinical outcomes in older adults. JAMA 2015;313:1143-53.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen