Nieuws

Schadelijke effecten beeldvorming bij aspecifieke lagerugpijn

Datum
13 augustus 2019
Vanuit medisch oogpunt is beeldvorming bij lagerugpijn onnodig en de richtlijnen raden deze dan ook af. Beeldvorming speelt geen rol in het stellen van de diagnose en leidt tot overdiagnostiek. Bovendien veroorzaakt beeldvorming extra kosten, meer gezondheidszorgconsumptie en mogelijk meer werkverzuim. Dat blijkt uit een systematisch literatuuroverzicht.