Alle nummers
Archief tijdschrift

2015, nummer 8

Jaargang
58

Nieuws

 • Annemarije Kruis wint Telesphorusprijs 2015

  Annemarije Kruis won dit jaar de prijs voor het beste proefschrift van 2013-2014 met haar proefschrift The effectiveness of integrated disese management in COPD patients . Zij ontving de prijs op de NHG Wetenschapsdag op 19 juni te Rotterdam. …

 • Nazorg darmkanker: toekomstige huisartszorg

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Epley effectief bij behandeling BPPD

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. Context …

 • Beeldvorming niet zinvol bij ouderen met acute lagerugpijn

  Nieuw ontstane lagerugpijn bij patiënten ouder dan 50 jaar is vaak reden om sneller beeldvormende diagnostiek te verrichten. Dit om een wervelmetastase of wervelfractuur uit te sluiten. Nieuw onderzoek laat echter zien dat beeldvorming ook bij deze categorie…

 • Zorgatlassen ‘Longziekten’ en ‘Inhalatie-instructies’

  Doelgroep Deze atlassen zijn bedoeld voor zorgverleners in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken om te gebruiken bij hun uitleg aan patiënten met longaandoeningen. Inhoud De Zorgatlas Longziekten is een relatief grote atlas (21 x 30 cm) met dikke kaft, en pagina’s met gekleurde…

 • De beperkingen van het ouder worden

  Inhoud Atul Gawandes nieuw verschenen boek gaat over de worsteling van betrokkenen met de beperkingen van het ouder worden. Als we maar doorgaan met behandelen en niet bespreken met de patiënt dat het levenseinde in zicht is, doen we het als dokters niet goed. Gawande begint zijn boek…

 • Lancering website Zicht op Zeldzaam

  Iedere huisarts heeft patiënten in zijn of haar praktijk met een zeldzame ziekte. Het kan een uitdaging zijn om de juiste informatie te vinden over de betreffende ziekte op het moment dat de patiënt zich meldt met een (acute) zorgvraag. Recent is door de VSOP …

 • ‘De huisarts kan prima dermatoscopie doen!’

  Vorig jaar promoveerde Cecile Koelink op haar proefschrift Diagnosing skin cancer in general practice. In een interview vertelt ze over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts. …

 • De huisarts, de HAP en een dode

  Tijdens diensten heb je als huisarts af en toe te maken met een lijkvinding. Je wordt geroepen bij iemand die dood is gevonden en bij wie het moment van overlijden niet zeker is. Ik kan me van zo’n twintig jaar geleden herinneren dat ik in een dorp waar ik een weekenddienst deed werd…

 • Tabletsplitters zijn onnauwkeurig

  Voor veel mensen is het breken van tabletten met de hand moeilijk. Een tabletsplitter lijkt de oplossing. Met de hand kan men echter veel nauwkeuriger breken dan met een splitter. Tabletten moeten voor kinderen vaak gebroken…

 • ARNi’s: nieuwe medicatie bij hartfalen?

  Van angiotensine converterende enzymremmers (ACE-remmers) en angiotensine receptorblokkers (ARB’s) is bekend dat zij een gunstig effect hebben bij hartfalen. ARNi’s (Angiotensine Receptor Neprilysine inhibitors) zijn nieuwe receptorblokkers, die de neprilysine-receptoren…

 • Nazorg bij huidtumoren

  Patiënten met een niet-melanocytaire huidtumor zoals het basaalcelcarcinoom (BCC) of het plaveiselcelcarcinoom (PCC) hebben een grote kans om na verloop van tijd een recidief elders op het lichaam te krijgen. Naarmate de tijd verstrijkt na een eerste…

 • Generieke geneesmiddelen, wat vinden we ervan?

  Doelmatig voorschrijven is belangrijk bij het beheersen van de zorgkosten. Daarom is al in 1996 door het IVM en de LHV het project Voorschrijven op Stofnaam uitgevoerd en voeren de zorgverzekeraars sinds 2008 een preferentiebeleid. Dit heeft er – samen met het verlopen van…

 • Wat geef je de patiënt die alles heeft?

  Huisartsen vinden het vaak lastig om heldere adviezen te geven aan pa­tiënten met multimorbiditeit. Een Iers kwalitatief onderzoek beschrijft dat huisartsen een balans zoeken tussen evidence-based medicine en patiëntgerichte zorg. …

 • Antibioticagevoeligheid van streptokokken

  Een keelontsteking heeft meestal een virale oorzaak en een gunstig natuurlijk beloop met spontane genezing binnen zeven dagen. Als de oorzaak bacterieel is, betreft het vaak streptokokken. Complicaties, zoals glomerulonefritis en acuut reuma, worden vooral veroorzaakt door bètahemolytische…

 • Helpt magnesium tegen spierkrampen bij ouderen?

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org. Vraagstelling Spierkrampen zijn spontaan optredende, pijnlijke samentrekkingen van…

Wetenschap

 • Astma bij kinderen: hoe zeker is de diagnose?

  Astma is een veelvoorkomende chronische aandoening bij kinderen, die wordt gekenmerkt door aanvalsgewijze bronchusobstructie. Volgens de Nederlandse huisartsregistraties over 2011 was de prevalentie van astma 4% in de leeftijdsgroep 5-14 jaar. De diagnose ‘astma’ wordt…

 • Behandeling van contracturen van Dupuytren

  De ziekte van (M.) Dupuytren is een fibromatose van de palmaire fascie van de hand en vingers, die vaak leidt tot kromstand van de vingers (contracturen), waardoor functiebeperking optreedt. De oorzaak van M. Dupuytren is nog onbekend. In de Nederlandse bevolking ouder dan 50 jaar…

 • Steeds meer verdachte huidafwijkingen bij de huisarts

  De incidentie van huidkanker neemt toe, de tweede lijn spreekt van een ‘epidemie’. Waarschijnlijk stijgt de zorgvraag ten gevolge van verdachte huidafwijkingen in de huisartsenpraktijk, maar onderzocht is dit nooit…

 • Controle na borstkanker: voorkeuren van patiënten

  Uit eerder onderzoek blijkt dat vrouwen met borstkanker specialistische nacontrole prefereren boven nacontrole door de huisarts. Hoewel de meerderheid van de patiënten in…

 • Astma bij kinderen: een praktijkverbeterplan waardig

  De huisarts stelt bij kinderen niet vaak een chronische ziekte vast. Maar als het gebeurt, is het meestal astma. Inhalatiemedicatie voor de luchtwegen staat al jaren in de top van de medicijnuitgaven in Nederland, waarbij de dure combinatiepreparaten de ranglijst aanvoeren. Maar liefst 10% van de…

Praktijk

 • Verklaring van overlijden

  U wordt als huisarts geroepen door de politie. Deze is ingeschakeld door verontruste buren die al enkele dagen geen teken van leven meer hebben vernomen van hun alleenwonende buurman. De politie heeft zich via de openstaande achterdeur toegang tot het huis verschaft…

 • De huisarts en overlijden

  Als huisarts krijgt u te maken met patiënten die overlijden. U hebt op grond van de wet een rol bij het afhandelen als een patiënt van u overlijdt. Het is namelijk de taak van een arts om de schouw te verrichten. Er kunnen allerlei medisch inhoudelijke vragen opkomen over de manier…

 • Diabetes mellitus type 2 bij kinderen met obesitas

  Obesitas is een belangrijke risicofactor voor diabetes mellitus type 2 bij kinderen en adolescenten. Een late diagnosestelling, een slechte glucose-instelling tijdens de adolescentie en een lange diabetesduur…

 • Op controle komen

  We controleren wat af! Onze suikerpatiënten de CVRM-klanten, astmatici, COPD-ers, hoogbejaarden: noem maar op. Vaak betreft het mensen met weinig klachten, meestal mensen zonder hulpvraag. We geven adviezen, stellen medicatie bij, motiveren en informeren. Allemaal heel nuttig en ‘evidence-based’. …

 • Ondertussen in TPO 4

  Margreet van Putten gaat aan de hand van drie casus in op de aanpak van de medisch-noodzakelijke voetzorg in Nederland en de rol die praktijkondersteuners hierbij spelen. Zijn we nu waar we willen zijn? Die vraag is lastig te beantwoorden. Met de Simm’s-classificatie en het…

 • Ontbrekende waarnemingen

  Lang geleden, toen er nog geen NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement was, waren veel huisartsen gewend om de rookgewoontes van de patiënt alleen in het dossier te vermelden als de patiënt ook daadwerkelijk rookte. Voortschrijdend inzicht wees uit dat dit niet zo handig is. Het…

 • Kennistoets: antwoorden

  1 a Pouwelse ML, Van der Meer V, Van den Boogaard M, Hugen C, Merkus P, Van den Bemt L. Astma bij kinderen: hoe zeker is de diagnose? Huisarts Wet 2015;58:402-5. 2 d Bindels PJE, Van de Griendt EJ, Grol MH, Van Hensbergen W, Steenkamer TA, Uijen JHJM, et al…

 • Jeuk en blaren bij zwangerschap

  Een 32-jarige vrouw, G2P1 en 31 weken zwanger, wordt door de huisarts naar de dermatoloog verwezen in verband met sinds 3 weken bestaande huiduitslag en jeuk. De huisarts denkt aan urticaria. Sinds twee dagen heeft patiënte ook enkele blaren. Zij heeft een blanco voorgeschiedenis en…

 • Kennistoets: vragen

  1. Welke stelling(en) is/zijn correct? (1) Ongeveer 4 op de 10 kinderen met door de huisarts geregistreerd astma hebben in het dossier daadwerkelijk aanwijzingen voor astma. (2) Bij ongeveer 1 op de 4 kinderen met door de huisarts geregistreerd astma was de diagnose astma onwaarschijnlijk. …

Richtlijn

 • NHG-Standaard Acute keelpijn (derde herziening)

  Belangrijkste wijzigingen De indicatie voor een tiendaagse smalspectrumpenicillinekuur bij specifieke groepen is vervallen, omdat het onduidelijk is wat de klinische relevantie is van ‘eradicatie van de streptokok’ (dat als behandeldoel in de vorige standaard werd…