Nieuws

Behandeling van hevig menstrueel bloedverlies

Gepubliceerd
23 augustus 2017

Hevig menstrueel bloedverlies komt veel voor bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies adviseert behandeling met het hormoonspiraal, de combinatiepil, NSAID’s of tranexaminezuur. De behandelingen zijn gelijkwaardig. In de praktijk blijken de meeste vrouwen binnen drie maanden na de diagnose te kiezen voor een hormonale behandeling of voor afwachten. Slechts 2,4% kiest voor een hormoonspiraal.

Onderzoekers deden een retrospectieve data-analyse van vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies uit het registratienetwerk Groningen. Zij keken naar incidentie en beleid, met speciale aandacht voor het voorschrijven van hormoonspiraaltjes.

In de onderzoeksperiode van 2004 tot 2013 kwamen 881 vrouwen bij hun huisarts met hevig menstrueel bloedverlies. De gemiddelde jaarlijkse incidentie bedroeg 9,3 per 1000 vrouwen per jaar (95%-BI 8,5 tot 10,2). De meeste vrouwen kregen een hormonale behandeling binnen drie maanden na de diagnose (46%;406/881), terwijl 44% (387/881) geen medicatie kreeg. Het hormoonspiraal werd bij 2,4% van de vrouwen voorgeschreven en dat percentage nam in de loop der tijd niet duidelijk toe.

Huisartsen lijken aan te sluiten bij het voorzichtige beleid van de NHG-Standaard. Onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende medicamenteuze behandelingen bij hevig menstrueel bloedverlies is beperkt en op grond hiervan kan geen duidelijke voorkeur worden uitgesproken. De NHG-Standaard adviseert om samen met de patiënt een keuze te maken en daarbij de volgende factoren in acht te nemen: ernst van het bloedverlies, de behoefte aan anticonceptie, de wens voor cycluscontrole of behoud van de menstruatie, eventuele pijn bij de menstruatie, comorbiditeit en medicatiegebruik. In de praktijk lijken huisartsen dat ook te doen. 

Van den Brink MJ, et al. Incidence and treatment of heavy menstrual bleeding in general practice. Fam Pract. 2017. Doi: 10.1093/fampra/cmx050 [Epub ahead of print].

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen