Nieuws

Hormoonspiraal bij hevig menstrueel bloedverlies?

Gepubliceerd
15 september 2020
Het hormoonspiraal met 20 microg levonorgestrel, de Mirena, kan onder andere worden ingezet bij hevig menstrueel bloedverlies. Hoe verhoudt de spiraal zich tot andere behandelingen – medicatie, endometriumablatie en hysterectomie – om cyclisch hevig bloedverlies tegen te gaan? De behandeling is om het even, zo blijkt uit een recente cochranereview.
0 reacties

De meta-analyse betrof 25 RCT’s met in totaal 2511 vrouwen. De kwaliteit van het bewijs was laag door kleine groepen, gebrek aan blindering en selectieve uitval van deelneemsters. De auteurs excludeerden vrouwen die de spiraal voor anticonceptie kregen. Daarnaast was het een vereiste in veel chirurgische onderzoeken dat de vrouwen geen kinderen (meer) wilden en geen myomen hadden. De resultaten zijn dus alleen van toepassing op vrouwen zonder kinderwens of myomen.

De spiraal verminderde het bloedverlies beter dan geen behandeling (1 trial; gemiddeld verschil -99,5 ml; 95%-BI -116 tot -83 ml; per menstruatie is 5 tot 80 ml bloedverlies gebruikelijk) of medicamenteuze behandeling (9 trials; gemiddeld verschil 67 ml; 95%-BI 43 tot 91 ml) met oraal progesteron, depotprogesteron, mefenaminezuur, tranexaminezuur of de combinatiepil. Opmerkelijk genoeg verminderde het bloedverlies met de spiraal niet meer of minder dan met endometriumablatie (12 trials) of hysterectomie (3 trials). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bloedverlies zowel objectief als subjectief erg lastig te meten is. 

Wat de kwaliteit van leven of het aantal adverse events betreft, onderscheidde de spiraal zich ook niet van andere behandelingen. Wel was er, vergeleken met chirurgische opties, een hoger risico op behandelingsfalen met de spiraal. Daarna kon de patiënte dan alsnog voor endometriumablatie of hysterectomie kiezen. 

De NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies raadt aan een behandeling te kiezen op basis van de voorkeur van de patiënte wat betreft anticonceptiebehoefte, cycluscontrole of -behoud, dysmenorroe, ernst van het bloedverlies en het bijwerkingenprofiel. Dit advies blijft onveranderd: de meta-analyse geeft onvoldoende aanleiding het spiraal boven de beschikbare alternatieven te verkiezen. 

Lees meer over het onderzoek Progesteron-releasing intrauterine systems for heavy menstrual bleeding van R.M. Bofill, et al.

Literatuur

  • Bofill RM, et al. Progesteron-releasing intrauterine systems for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2020;6:CD002126.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen