Nieuws

Behandeling vleesboom door radioloog zinvol?

Gepubliceerd
10 november 2007

In Canada zijn de huisartsen via hun maandblad Canadian Family Physician uitvoerig geïnformeerd over een nieuwe methode van behandeling van myomen via embolisatie door de interventie-radioloog. Een methode die in vergelijking met hysterectomie minder belastend is voor de patiënt en goedkoper is voor de verzekeraar. Bovendien kan de patiënt eerder haar werkzaamheden hervatten. Het artikel besluit met een lijst van ziekenhuizen waar deze methode al wordt toegepast. Wat is de stand van zaken in ons land, vroeg ik mij af. Ook bij ons is deze behandeling in veel ziekenhuizen mogelijk, als er een goede samenwerking is tussen de gynaecoloog en de interventie-radioloog. Uit commentaar van patiënten op de site van ziekenhuis Tilburg blijkt dat veel huisartsen nog onbekend zijn met de behandeling of terughoudend zijn met verwijzen. In Amerika heeft iedereen inmiddels van embolectomie gehoord, doordat de behandeling van de baarmoeder van minister Rice uitgebreid in de media is besproken. En in ons land werd op 5 juli tijdens een symposium in het AMC de resultaten van de EMMY-trial bekendgemaakt. Dit onderzoek vergeleek hysterectomie met embolectomie. Embolectomie bleek een waardevol alternatief voor hysterectomie. De langetermijneffecten zijn echter nog niet bekend, met name niet ten aanzien van het verloop van de menopauze. Niet in elk ziekenhuis wordt deze methode toegepast en ook landelijk zijn er nog geen duidelijke protocollen en DBC’s. Maar de kans is groot dat mondige patiënten via internet hierover beter zijn geïnformeerd dan hun huisarts. (KR)

Literatuur

  • 1.Raikhlin A, etal. Uterine fibroid embolization: CME updat for family physicians. Canadian Family Physician 2007:53:250-6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen