Nieuws

Bergafwaarts door minder testosteron

Gepubliceerd
10 oktober 2006

Tijdens de afgelopen Tour de France verscheen een artikel over de relatie tussen een lage testosteronspiegel en het risico op anemie. Bij 905 gezonde mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder werden de testosteronspiegel en het Hb bepaald (nulmeting); drie jaar later werd de Hb-meting herhaald. Bij de nulmeting was het verband nog mager, maar na 3 jaar bleek dat het kwart van de mensen met de laagste spiegel van biologisch beschikbaar testosteron 4-5 maal vaker anemie had. Het is nog onduidelijk hoe testosteron samenhangt met anemie. Waarschijnlijk maakt een lage spiegel de patiënt gevoeliger om anemie te ontwikkelen, maar zijn er andere mechanismen die dit verhinderen. Pas als deze falen, ontstaat de bloedarmoede. De auteurs refereren aan onderzoeken die aantonen dat antiandrogene behandeling, bijvoorbeeld voor mictieklachten of prostaatkanker, gepaard gaat met anemie. Vreemd genoeg wordt bloedarmoede in het Farmacotherapeutisch kompas niet als bijwerking genoemd bij een aantal van deze middelen. Misschien toch iets om eens aan te denken. Tenslotte: de auteurs suggereren dat sommige van de effecten van androgene substitutietherapie mogelijk toegeschreven moeten worden aan de verbetering van het Hb-gehalte. Wat zou Floyd Landis daarop zeggen? (RN)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen