Nieuws

Beweeg het HbA1c omlaag

Gepubliceerd
11 april 2011

Amerikaans onderzoek laat zien dat wanneer diabetespatiënten met een HbA1c tussen de 6,5 en 11% zowel duur- als krachttraining doen, het HbA1c significant daalt. Patiënten met een problematischer HbA1c (boven de 7%) hebben waarschijnlijk nog meer baat bij intensieve training.

Dat bewegen een gunstig effect heeft op de preventie en behandeling van diabetes mellitus type 2 staat vast, onlangs werd hier in het themanummer van H&W over bewegen uitgebreid op ingegaan. Over de effectiviteit van verschillende beweeginterventies is nog volop onderzoek gaande. Een recent uitgevoerd onderzoek bekeek het effect van een 9 maanden durend trainingsprogramma bij Amerikaanse patiënten met type 2 diabetes en een HbA1c tussen de 6,5 en 11%. De primaire uitkomstmaat was een verandering in HbA1c. Via randomisatie werden 262 patiënten verdeeld over een controlegroep of 3 beweegprogramma’s, te weten duurtraining, krachttraining en een programma met een combinatie van beide. De patiënten in deze interventiegroepen trainden gedurende 9 maanden intensief, terwijl de controlegroep wekelijks alleen stretch- en relaxatieoefeningen deed. Alle deelnemers, in de leeftijd van 30-75 jaar, leidden voorheen een ‘zittend bestaan’ wat inhoudt dat zij minder dan 3 maal per week minder dan 20 minuten aan sport/inspanning besteedden. Het gemiddelde HbA1c van alle groepen bedroeg bij aanvang 7,7%. Na afloop bleek dat alleen in de combinatiegroep het HbA1c significant was gedaald, gemiddeld -0,34% (95%-BI -0,64% - -0,03%) vergeleken met de controlegroep. Niet echt spectaculair, maar dat ligt misschien ook aan de mooie uitgangswaarden. Een veelbelovend resultaat als je dit door kunt trekken naar mensen met een problematischer HbA1c. In de subgroep van mensen met een HbA1c boven de 7,0% bleek namelijk een grotere afname. (Wilma Spinnewijn)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen