Nieuws

Beweging versnelt herstel hersenschudding door sport bij adolescenten

Gepubliceerd
18 juni 2019
Hoofdletsel door sport komt veel voor. In Nederland lopen jaarlijks 76.000 mensen een hoofdblessure op tijdens het sporten, 18% van hen bezoekt de SEH. Uit een Amerikaans onderzoek bij adolescenten blijkt nu dat gepersonaliseerde oefentherapie met submaximale inspanning – in de eerste week na een hersenschudding – het herstel bespoedigt en het risico op vertraagd herstel verlaagt.
0 reacties
Spinning
© Unsplash | Trust Tru Katsande

De onderzoekers verrichtten een RCT onder adolescente sporters (13 tot 18 jaar) met een hersenschudding en verdeelden hen in twee groepen. De ene groep kreeg de interventie (n = 57), de andere de standaard fysiotherapeutische rek- en strekoefeningen (n = 56). De interventie bestond uit dagelijkse training (spinfiets, loopband of wandelen) op 80% van de hartfrequentie die bij het eerste bezoek klachten uitlokte, de ‘subsymptom threshold’. In beide groepen kregen adolescenten het advies de oefeningen 20 minuten per dag uit te voeren, en te stoppen bij klachten. De onderzoekers volgden de deelnemers tot herstel (of uiterlijk 30 dagen), en vulden dagelijks symptoomdagboeken in. De primaire uitkomst was herstel, gedefinieerd als de afwezigheid van symptomen, een normaal lichamelijk onderzoek en mogelijkheid om inspanning te leveren zonder exacerbatie van symptomen.

De gemiddelde duur tot herstel was significant korter in de interventiegroep: 13 dagen (IQR 10 tot 18,5) tegenover 17 dagen (IQR 13 tot 23) in de controlegroep. De incidentie van vertraagd herstel (> 30 dagen) was hoger in de controlegroep: 7 deelnemers (mediaan 58 dagen) tegenover 2 in de interventiegroep (mediaan 50 dagen). De symptoomscores in de interventiegroep lieten een snellere daling zien, alhoewel deze niet significant was.

Dit onderzoek sluit aan bij de NHG-Standaard Hoofdtrauma die adviseert activiteiten (waaronder sporten) op geleide van klachten langzaam op te bouwen, maar die sporten ontraadt met risico op recidief letsel en/of verergering van de klachten. Huisartsen kunnen adolescenten, conform de NHG-Standaard, adviseren vroeg in beweging te komen, zij het met mate. Die mate kan worden afgestemd op de hartfrequentie waarbij bij inspanning klachten optreden. Ga niet verder dan 80% van deze hartfrequentie.

Literatuur

  • Leddy JJ, et al. Early subthreshold aerobic exercise for sport-related concussion. A randomized clinical trial. JAMA Pediatrics 2019:173;319-25.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen