Nieuws

Beperking schermtijd bevordert herstel hersenschudding

Gepubliceerd
5 december 2022
Jongeren met een hersenschudding kunnen beter even niet naar een beeldscherm kijken. Twee dagen geen schermtijd zorgt ervoor dat zij gemiddeld 4,5 dag sneller herstellen dan jongeren die onbeperkt naar beeldschermen kijken. Dat blijkt uit een recente, Amerikaanse RCT.
0 reacties

De algemene adviezen na een hersenschudding zijn: doe de eerste dagen rustig aan, beoefen 2 weken geen contactsporten en beperk de schermtijd (kijken naar een beeldscherm). Wat precies de invloed is van schermtijd op het herstel na een hersenschudding is weinig onderzocht.

Opzet 

Het doel van deze RCT was om het effect te onderzoeken van 48 uur geen schermtijd op het aantal dagen herstel, gemeten volgens de PCCS-schaal (Post-Concussive Symptom Scale; 22 symptomen; score 0-132; herstel geduid als PCCS-score ≤ 3).  

De onderzoekers includeerden 125 jongeren (leeftijd 12 tot 25 jaar) die met een hersenschudding naar een Spoedeisende Hulp in Amerika gingen (Universiteitsziekenhuis Massachusetts). De jongeren werden gerandomiseerd in 2 groepen: de ene groep kreeg geen schermtijd (n = 66), de andere onbeperkte schermtijd (n = 59). De onderzoekers volgden beide groepen 10 dagen.

Uitkomsten 

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 17 jaar; 51% was man. De jongeren in de groep ‘geen schermtijd’ herstelden na gemiddeld 3,5 dag (IQR 2,0 tot > 10,0 dagen). Dat is significant sneller dan de 8 dagen herstel (3,0 tot > 10,0 dagen) die de jongeren in de groep ‘onbeperkte schermtijd’ nodig hadden (p = 0,03). In de groep ‘onbeperkte schermtijd’ keken de jongeren gemiddeld 630 minuten per dag naar een scherm (ruim 5 uur) en in de groep ‘geen-schermtijd’ gemiddeld 130 minuten per dag.

Conclusie 

Beeldschermgebruik is een onvermijdelijk onderdeel van onze samenleving geworden. Dit onderzoek geeft een concreet advies hoe we kunnen omgaan met schermtijd na een hersenschudding. Er zijn echter wel een paar kanttekeningen bij het onderzoek te plaatsen. Zo ging het om een kleine, selectieve onderzoekspopulatie (derdelijnscentrum) en was de nauwkeurigheid van de gemeten schermtijd niet optimaal doordat het zelfgerapporteerde schermtijd betrof. Desondanks is dit een kortdurende interventie met een gunstig effect die jongeren hopelijk kan motiveren hun beeldscherm een paar dagen uit te laten.

Lees meer over het onderzoek Effect of screen time on recovery from concussion. A Randomized Clinical Trial van T. Macnow, et al.

Literatuur

  • Macnow T, et al. Effect of screen time on recovery from concussion. A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr 2021;175:1124-31.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen