Praktijk

Bij de NHG-Standaard Anticonceptie

Gepubliceerd
7 december 2011
De nieuwe NHG-Standaard Anticonceptie bespreekt naast de hormonale vormen ook andere vormen van anticonceptie. Het is een lijvig document dat vanwege de huisartsgeneeskundige relevantie vraagt om grondige lezing. Met H&W 12 verschijnt verder de LESA Overspanning en burn-out die is geactualiseerd met medewerking van eerstelijnspsychologen. Tot slot vindt u op de NHG-site de herziening van de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek, een informatief naslagwerk.

NHG-Standaard Anticonceptie

In deze nieuwe standaard zijn de NHG-Standaarden Hormonale anticonceptie en Het spiraaltje samengevoegd en uitgebreid met andere vormen van anticonceptie (zoals de nuvaring, de pleister en het implantatiestaafje). Daarbij valt een aantal zaken op. De standaard beveelt pillen met cyproteron niet meer aan als anticonceptie. Huisartsen met veel allochtonen in hun praktijk zullen desondanks nog regelmatig vraag naar dit preparaat krijgen vanwege de anti-androgene werking bij hirsutisme. Van de vroegere waarschuwingen voor interacties tussen orale anticonceptie en antibiotica blijft alleen het middel rifampicine over, naast leverenzyminducerende middelen zoals anti-epileptica. Ook bij braken en diarree zijn aanvullende maatregelen nodig. Bij borstvoeding hebben preparaten met alleen gestagenen de voorkeur.
De patiënt kan zelf een keuze maken uit de diverse anticonceptiemiddelen via de website www.kiesbeter.nl of via de nieuwe NHG-publiekswebsite www.thuisarts.nl. Verschillende implementatiematerialen – zoals de NHG-Patiëntenbrieven – zijn aangepast aan de nieuwe standaard. Verder komt in het voorjaar van 2012 een PIN over anticonceptie uit. Daarnaast is er over dit onderwerp onderwijsmateriaal beschikbaar voor toetsgroepen en voor praktijkassistentes (zie www.nhg.org/toetsgroepen).

LESA Overspanning en burn-out

De LESA Overspanning uit 2005 beschreef de afspraken tussen bedrijfsartsen en huisartsen. Deze herziene versie beschrijft ook de rol van psychologen bij overspanning en vooral bij burn-out. Voor de diagnose overspanning geeft de LESA handvatten aan de hand van de 4DKL-vragenlijst, die voor de individuele huisarts vrij beschikbaar is als hij zich registreert als gebruiker (zie www.emgo.nl/researchtools/4dsq.asp). Bij de behandeling geeft de LESA duidelijke procescontingente stappen aan en ook wanneer de bedrijfsarts moet worden ingeschakeld en wanneer de psycholoog. Er zijn communicatieformulieren beschikbaar en een uitgebreide lijst met websites over het maken van afspraken. Ten slotte waarschuwt de LESA: laat de patiënt niet de boodschapper zijn tussen bedrijfsarts, huisarts en psycholoog. Voor de voorlichting aan de patiënt is de geactualiseerde NHG-Patiëntenbrief Overspanning beschikbaar.

LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek

De uitgebreide LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek gaat in op de achtergronden van laboratoriumdiagnostiek, met alle voordelen en beperkingen vandien. Deze LESA is een actualisering van de versie uit 2005 en verschijnt zowel als boekje als online: www.nhg.org.
De LESA sluit aan bij de standaarden. De online versie van de LESA zal als ‘levende’ richtlijn continu actueel gehouden worden bij het verschijnen van nieuwe standaarden en herziening van bestaande standaarden.
De LESA geeft een overzicht van de specificaties van de verschillende tests, zoals de sensitiviteit, de specificiteit, de foutpositieve en foutnegatieve uitkomsten. Deze LESA is vooral bedoeld als naslagwerk en voor onderwijsdoeleinden om de huisarts bewust te maken van de toegevoegde waarde van laboratoriumonderzoek bij de diagnostiek in de eerste lijn. Zo kan hij hierin steeds een goede keuze kan maken.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen