Nieuws

Bloeddruk en DM2: belangrijk nieuws

Gepubliceerd
30 maart 2015
Een daling van de systolische bloeddruk met 10 mmHg bij patiënten met diabetes mellitus type 2 leidt tot een aanzienlijke daling van de micro- en macrovasculaire complicaties. Dit effect is groter dan tot nu toe is aangenomen en kan tot aanscherping van de bestaande richtlijnen leiden.
Onlangs is een systematische review verschenen waarin 44 RCT’s zijn opgenomen met in totaal ruim 100.000 deelnemers. Alle geselecteerde trials hebben als onderwerp het effect van bloeddrukverlaging op micro- en macrovasculaire complicaties bij patiënten met DM2. Als uitgangspunt is een daling genomen van 10 mmHg van de systolische bloeddruk. Het blijkt dat bij een daling van 10 mmHg de totale sterfte met 13% daalt. Hart- en vaatziektendalen met 11%, CVA met 21%, retinopathie met 13% en albuminurie met 17%. Voor hart- en nierfalen hebben de onderzoekers geen statistisch significante afname waargenomen. Het effect van de systolische bloeddrukverlaging is onafhankelijk van de hoogte van de bloeddruk voor wat betreft het optreden van CVA, retinopathie en albuminurie. Voor de overige eindpunten zag men alleen een statistisch significante daling bij een systolische bloeddruk van 140 mmHg of hoger.
De auteurs geven zelf aan dat deze bevindingen aanleiding kunnen zijn om de bestaande richtlijnen voor de bloeddrukverlaging bij patiënten met DM2 aan te passen. De herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is, evenals internationale richtlijnen, terughoudend met aanbevelingen voor bloeddrukverlaging. Door 15 jaar bij de leeftijd van patiënt op te tellen bepaalt men het globale cardiovasculaire risico. De streefwaarde voor de systolische bloeddruk bij deze groep is 140 mmHg. Alleen voor patiënten met bestaande microvasculaire schade ligt de streefwaarde onder de 130 mmHg, mits de patiënt dit goed verdraagt.
Bij het aanpassen van een richtlijn gaat men niet over één nacht ijs. Echter, het gewicht van deze review zal zeker zwaar wegen en de gemoederen bezighouden. Naast metformine lijkt bloeddrukregulatie een steeds belangrijkere pijler te worden om de cardiovasculaire complicaties van DM2 te voorkomen. Omdat de meeste patiënten met diabetes hier uiteindelijk op de een of andere manier mee te maken krijgen, lijkt dit belangrijk nieuws.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Emdin CA, et al. Blood pressure lowering in type 2 diabetes. A systematic review and meta-analysis. JAMA 2015;313:603-15.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen