Nieuws

Broeders hoeder?

Gepubliceerd
25 juni 2009

Volwassenen zijn natuurlijk niet zo getikt om uit een dakraam te gaan hangen om ziek te worden. Die weten wel beter. Die doen juist alles om níét ziek te worden... Opgenomen op de longafdeling had ik de eer de kamer te delen met mensen die een of twee dagen te gast waren omdat ze via het infuus een chemokuur moesten ondergaan. Een van deze patiënten maakte zich hevig zorgen over de mobiliteit van het infuus, want als dat niet kon rijden, kon hij niet elke twee uur even de gang op, de lift in, de begane grond over naar de uitgang om daar... een sigaretje te roken! Maar het personeel stelde hem gerust: het infuus reed prima. Ik was stomverbaasd. Over dat roken, maar meer nog over het feit dat het verplegend personeel, van verzorgend tot helend, het kennelijk geen punt vond. Natuurlijk kan het haast niet anders dan dat ze het wél mesjogge vonden, maar de code is kennelijk dat het eenieders eigen verantwoordelijkheid is hoe hij leeft en dat we iedereen in zijn waarde moeten laten. Maar zou zo iemand niet veel meer gebaat zijn bij een medische omgeving die hem duidelijk maakt dat hij zijn ogen uit zijn kop moet schamen en dat men het werken op deze manier demotiverend vindt? Het viel me in vele spreekkamers van huisartsen ook op hoe zelden die rechtstreeks tegen de patiënt zeiden wat ze direct na diens vertrek, vaak verontwaardigd, tegen míj zeiden. Dat mevrouw A het heen en weer kon krijgen, omdat ze haar medicijnen toch niet innam; dat meneer B te vuil was om aan te pakken en nog stonk ook; dat die zak van een meneer C niet alleen rookte als een ketter, maar dat ook nog in de auto deed waar z’n drie kleine kinderen bij waren, die alle drie astma hadden… et cetera, et cetera.

Met een misplaatst idee patiënten in hun waarde te willen laten en daarom maar te zwijgen, doen huisartsen die patiënten veel tekort. Ik ben er echter van overtuigd dat de huisartsen nog altijd veel invloed ten goede zouden kunnen uitoefenen wanneer zij authentiek en met autoriteit onverbloemd hun mening zouden geven over bepaalde handel- of levenswijzen van hun patiënten. Doe dat dan ook! hvdvoort@knmg.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen