Nieuws

Bruikbaar handboek zonder wetenschappelijke basis

Gepubliceerd
30 oktober 2013
Dossier
Doelgroep Deze uitgave is geschikt voor huisartsen en huisartsen-in-opleiding, maar is geschreven voor iedere medische professional die te maken krijgt met acute geneeskunde.
Inhoud Sinds eind vorige eeuw, toen in de Verenigde Staten de ABCDE-benadering en systematische behandeling van de acuut bedreigde patiënt zijn ontstaan, is de spoedeisende geneeskunde een erkend specialisme.
Het handboek beschrijft in zeven vlot leesbare hoofdstukken tal van onderwerpen die aan de orde zijn bij een acute situatie. Zo komen de voorbereiding, zoals spoeduitrusting maar ook communicatie, en de juridische aspecten van spoedeisende hulpverlening aan bod. Per letter is er een systematische beoordeling van de acute patiënt en diens (patho)fysiologie, en de auteurs bespreken de differentiaaldiagnoses aan de hand van de ABCDE-systematiek. Aparte kaders zijn er voor leerdoelen, een bondige samenvatting van de beoordeling per letter en tips van proffesionals. De hoofdstukken 4 tot en met 6 gaan specifiek in op de acute opvang bij trauma, kinderen, intoxicaties, zwangeren en ouderen. Het boek sluit af met een overzicht van praktische vaardigheden, variërend van verbandleer tot het uitvoeren van de ‘log roll’ en de handgreep volgens Zäch, een en ander geïllustreerd met kleurrijke foto’s.
Oordeel Tijdens de opleiding en nascholingen krijgt de ABCDE-systematiek veel aandacht. Voor ons als huisartsen(in-opleiding), vaak als eerste bij de acuut bedreigde patiënt, biedt de ABCDE-benadering een prima houvast en creëert zij eenheid in communicatie met ambulancepersoneel en medisch specialisten.
Concluderend verschaft dit handboek een volledig en actueel overzicht van theorie en uitvoering van de ABCDE-systematiek. Het is daardoor goed te gebruiken als leerboek. Opvallend genoeg lijkt het voornamelijk op ‘expert opinions’ te leunen. Een belangrijk bezwaar is dat er geen enkele aandacht uitgaat naar de wetenschappelijke basis van genoemde systematiek, bijbehorende ziektenbeelden en bijbehorend handelen. Controle op de inhoud is door het volledig ontbreken van literatuurverwijzingen dan ook niet mogelijk.
Waardering: • • •
zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen