Nieuws

Burn-out en veiligheid in de Britse huisartsenpraktijk

Gepubliceerd
16 oktober 2019
Veel huisartsen ervaren uitputtingsgevoelens in hun werk. Deze blijken samen te hangen met administratieve taken en diensturen, en met gebrek aan ondersteuning. Bovendien is er een verband tussen uitputting en patiëntveiligheid, zo laat een onderzoek onder Britse huisartsen zien.
0 reacties

Het is bekend dat veel huisartsen burn-outverschijnselen hebben. Het is bij huisartsen nog niet eerder onderzocht of er een verband is tussen deze gevoelens en patiëntveiligheid. Britse onderzoekers gingen bij 232 huisartsen na of de arbeidsomstandigheden (werkdruk en ondersteuning) zijn gerelateerd aan patiëntveiligheid, en bekeken de invloed van die arbeidsomstandigheden op ervaren burn-out en welzijn. Dat deden zij door uitgebreide (elektronische) vragenlijsten af te nemen. Uit het onderzoek bleek dat een zeer groot deel van de huisartsen milde (22%) of ernstige (73%) uitputting ervoer en 87% ervoer gevoelens van onthechting. Daarbij waren een groter aantal administratieve of diensturen en het gevoel onvoldoende ondersteund te worden gerelateerd aan een medische (bijna) fout in de laatste drie maanden. Ook waren de administratieve en diensturen en meer patiënten per dag gerelateerd aan burn-outgevoelens die op hun beurt weer een negatief gevoel hadden op het gevoel van veilig werken.

De auteurs stellen terecht dat een oorzakelijk verband niet is bewezen. Zo is het mogelijk dat uitgeputte huisartsen hun administratieve last als zwaarder ervaren of er langer over doen, en ontstaat er een vicieuze cirkel. Ook selectiebias kan niet worden uitgesloten. Desondanks adviseren zij meer ondersteuning voor de huisartsen(praktijk). Dit lijkt sowieso een goed plan, ook gezien de belofte van de nieuwe Britse premier Johnson om de toegang tot de huisarts te verbeteren.

Literatuur

  • Hall LH, et al. Association of GP wellbeing and burnout with patient safety in UK primary care: a cross-sectional survey. Br J Gen Pract 2019;69:e507-e514.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen