Nieuws

Goed gefinancierde huisartsenzorg met breed aanbod hoog gewaardeerd

Gepubliceerd
8 februari 2017

In landen waar de huisartsenzorg sterk gefinancierd is, zijn patiënten tevredener over de zorg. Ook waarderen patiënten de huisartsenzorg hoger in landen waar de huisarts een breed pakket aanbiedt, inclusief behandeling van chronische aandoeningen.

Internationaal bestaan grote verschillen in de logistiek en financiering van de huisartsenzorg. In het internationale QUALICOPC-onderzoek (Quality and Costs of Primary Care in Europe) keek Schäfer naar patiënttevredenheid in relatie tot de organisatie van de huisartsenzorg.

In 34 landen – 31 Europese en drie niet-Europese (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland) – vulden in totaal 69.201 patiënten na hun bezoek aan de huisarts een vragenlijst in over ervaren kwaliteit van de volgende vijf kenmerken van persoonsgerichte eerstelijnszorg:  toegankelijkheid, continuïteit, veelomvattendheid, betrokkenheid van patiënten en arts-patiëntcommunicatie. Daarnaast gaven zij  het belang aan van deze vijf kenmerken.

De auteurs rekende de resultaten per land om naar verbeterpotentieel (laag, medium, hoog) van de vijf elementen van de huisartsenzorg. Daarnaast relateerden zij dit aan drie dimensies van de structuur van de huisartsenzorg: overheidsbeleid en sturing van de eerste lijn, economische condities van de eerste lijn en menskracht van de eerste lijn. Veelomvattendheid van zorg had gemiddeld tot hoog verbeterpotentieel in 23 van de 34 landen. Opvallend was dat de arts-patiëntcommunicatie in alle landen een laag verbeterpotentieel had. Landen met betere economische condities voor de eerstelijnszorg hadden minder verbeterpotentieel voor alle kenmerken van de zorg. Bij koppeling aan de gegevens van de huisartsen bleek dat in landen waar huisartsen bredere taakprofielen hebben er minder verbeterpotentieel bestaat voor de toegankelijkheid, continuïteit, veelomvattendheid en betrokkenheid van patiënten.

Dit onderstreept wat we al aanvoelen: patiënten waarderen het generalistische karakter van de huisarts (veelomvattendheid) en een sterke eerste lijn met voldoende financiële middelen.

Schäfer WLA. Primary care in 34 countries: perspectives of general practitioners and their patients [proefschrift]. Utrecht: NIVEL, 2016.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen