Nieuws

Canon Huisartsgeneeskunde

Gepubliceerd
5 maart 2014
Doelgroep Huisartsen (in opleiding), lezers die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde.
Inhoud In 52 hoofdstukken schetsen de auteurs de wording van de huisartsgeneeskunde: van Hippocrates en Celsus tot en met de ‘huisarts van de toekomst’. Daartussen komen diverse aspecten van de huisarts en diens praktijk aan de orde. De structuur waarbinnen deze functioneert – zoals Ziekenfondswet, huisvesting of automatisering – en ondersteuning door de wetenschap (oprichting van het Nederlands Huisartsen Genootschap; leerstoelen huisartsgeneeskunde) passeren de revue naast tal van inhoudelijke thema’s: de thuisbevalling, de pil, preventie en roken, reanimatie, het mammacarcinoom. Hoewel de opening een internationaal perspectief doet vermoeden, gaat het om de huisarts(geneeskunde) in Nederland. ‘Woudschoten’, ‘het consultatiebureau’, en het verhaal van de huisartsen die in de nazikampen omkwamen maken dat duidelijk. Het museum ‘De Dorpsdokter’ in Hilvarenbeek heeft hierbij een inspirerende en initiërende rol gespeeld.
Oordeel De geschiedenis van de Nederlandse huisarts(geneeskunde) is slecht gedocumenteerd en in dat opzicht is het verheugend dat de auteurs hier het panorama van een rijk verleden bieden.
De structuur van elke, en dus ook deze, canon noopt op voorhand tot het maken van keuzes. Punt is dat die onduidelijk blijven. Waarom is bijvoorbeeld Aletta Jacobs – zonder enige twijfel een van de belangrijkste Nederlanders uit de eerste helft van de vorige eeuw – niet in deze canon opgenomen? De vensters belichten vooral wat er in de loop der jaren allemaal aan de huisarts voorbij trok. Welke ideeën de huisartsgeneeskunde deden ontstaan of dreven, blijft onbelicht.
In deze context blijft bijvoorbeeld het Ziekenfonds een wettelijk geregeld instituut, zonder dat er aandacht is voor het feit dat Nederland als eerste land ter wereld een zorgstelsel kreeg met algemene toegankelijkheid en de huisartsgeneeskunde als leidende voorziening. En wie zich de vraag stelt hoe het is gekomen dat de Nederlandse huisartsgeneeskunde mondiaal wetenschapsleider is, zal in de 52 vensters vergeefs naar een verklaring zoeken. Chris van Weel
Waardering: • • •
zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen