Praktijk

Carel Bakx HartVaatHagprijs

Gepubliceerd
4 januari 2016
Vanaf nu kunt u een kandidaat voordragen voor de Carel Bakx HartVaatHagprijs. Carel Bakx was, tot zijn overlijden op 1 januari 2013, huisarts in Doesburg en als wetenschapper en docent verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen. Zijn inspanningen en inzet voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg maakten diepe indruk op iedereen met wie hij samenwerkte. Carel was een van de landelijk bekende experts op het gebied van hart- en vaatziekten.
De Carel Bakx HartVaatHagprijs wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de huisartsgeneeskundige hart- en vaatzorg in Nederland. De bijdrage kan bestaan uit klinische activiteiten, initiatieven op het gebied van gezondheidszorg, onderzoek, onderwijs of andere initiatieven. Qua omvang, impact of originaliteit steekt deze bijdrage boven andere initiatieven uit. Carel Bakx was als huisarts zeer betrokken bij zijn patiënten, en zocht steeds de verbinding met de wetenschap en collega-specialisten. Hij heeft hiermee de hart- en vaatzorg in de eerste lijn naar een hoger plan getild. Initiatieven met een multidisciplinaire benadering, een wetenschappelijke insteek en een centrale rol voor de patiënt strekken daarom tot aanbeveling. De winnaar van 2014 was Jaap Deinum, vasculair geneeskundige bij het Radboudumc in Nijmegen.
De prijs zal worden uitgereikt op 24 juni 2016. Kandidaten die aan bovengenoemde criteria voldoen, kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de HartVaatHag: hartvaathag@nhg.org. Aanmelding dient te geschieden door een gemotiveerd schrijven van ongeveer een half A4, liefst met vermelding van een of meer referenten of publicaties. Aanmelding voor de prijs van 2016 is opengesteld tot 1 maart. De jury bestaat uit: Yvonne van Leeuwen, coördinator kaderopleiding Hart- en vaatziekten; Max Rubens, kaderhuisarts Hart- en vaatziekten; Henk Schers, huisarts en hoofd Innovatie en Netwerken, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc Nijmegen; Kirsti Jakobs, kaderhuisarts Hart- en vaatziekten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen