Praktijk

Chantal, de digitale assistente

Gepubliceerd
23 november 2020
Chantal de digitale doktersassistente ondersteunt praktijken met diverse taken, zoals de initiële anamnese en het inplannen van afspraken of het aanvragen van herhaalmedicatie. Praktijken kunnen haar beschikbaar maken via een live chatvenster op hun website. Ze is dan 24 uur per dag, 7 dagen per week ‘aanspreekbaar’. Idealiter is Chantal gekoppeld aan het HIS, zodat er zoveel mogelijk processen geautomatiseerd kunnen worden.
0 reacties
Digitale doktersassistente
Chantal is een uitgebreide chatbot die gericht vragen kan stellen op basis van een beslisboom.
© Zaurus

Hoe werkt Chantal?

Chantal is eigenlijk een uitgebreide chatbot die gericht vragen kan stellen op basis van een beslisboom. De beslisboom is gebaseerd op een combinatie van input van enkele huisarts-adviseurs en de Nederlandse Triage Standaard. Chantals instellingen kunnen per praktijk variëren, zoals de uit te voeren taken of via welk medium en hoe snel de patiënt terugkoppeling krijgt. De medisch-inhoudelijke kant van de beslisboom is voor alle praktijken hetzelfde. Wel kunnen praktijken suggesties doen voor wijzigingen.

Waarom hebben we een digitale assistente nodig?

Steeds vaker verwachten patiënten dat ze 24 uur per dag terecht kunnen – maar huisartsenpraktijken hebben het razend druk. Chantal kan met name aan de voordeur leiden tot potentiële kwaliteitswinst voor patiënt en praktijk.

De ontwikkelaars

Chantal is ontwikkeld door e-health-bedrijf Zaurus. Dit bedrijf werkt samen met zorginhoudelijke deskundigen, waaronder huisartsen en triagespecialisten.

De eerste ervaringen met Chantal

Sinds begin 2019 ‘werkt’ Chantal bij diverse huisartsenpraktijken: eind juni 2020 staat de teller op 10 huisartsenpraktijken en dit aantal neemt gestaag toe. De praktijken die Chantal inzetten hebben diverse mogelijkheden om conversaties af te handelen die via Chantal gevoerd zijn. Wanneer er een koppeling is met het HIS kunnen afspraken direct worden aangemaakt, zo niet dan kan de assistent(e) binnen van tevoren vastgestelde tijden contact opnemen met de patiënt.

Hoe zit het met de validatie?

Zaurus werkt onder andere samen met alle huisartsenpraktijken in Nijmegen Noord die onderdeel zijn van het Radboud-umc Academisch Huisartsen Netwerk (Fieldlab Eerstelijnszorg zorggroep STIELO). Met deze groep zijn er plannen om het gebruik en de impact van Chantal verder te onderzoeken. Welk effect heeft Chantal op de tijdsbesteding en werkdruk van ‘menselijke’ assistenten? Welke klachten worden er via Chantal gemeld en wat zijn de demografische gegevens van gebruikers? Er is al een grote hoeveelheid anonieme data beschikbaar. Dit is een solide vertrekpunt voor uitgebreider onderzoek.

Wat zijn de nadelen?

Uiteraard kent het ontwikkelproces van een digitale assistente ook uitdagingen. De grootste tot op heden is dat om een koppeling met een HIS te maken er medewerking vereist is van de HIS-leverancier in kwestie. Veel leveranciers staan positief tegenover dergelijke koppelingen, maar sommigen ook niet, hetgeen het optimaliseren van de processen lastiger maakt.

Toekomstplannen

Chantal wordt steeds verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Zo heeft Zaurus om de risico’s te beperken omtrent Chantals anamnese-stuk bepaalde ‘urgentie-triggers’ toegevoegd, zodat Chantal de patiënt aanspoort te bellen en ze een bericht doorzet aan de praktijk als een klacht urgent lijkt te zijn. Er zijn al koppelingen met Bricks (Tetra), TransHIS en de webstekker van Medicom, waardoor afspraken direct ingepland kunnen worden. Er wordt gewerkt aan meer koppelingen. Ook wordt Chantal regelmatig uitgebreid, zodat ze meer klachten kan ‘herkennen’ en meer simpele taken op zich kan nemen.

Gebruiker aan het woord

In de woorden van Henk Schers, huisarts in Nijmegen: ‘Het concept is goed, de potentiële voordelen zijn tastbaar. Wanneer de verbeterpunten zijn doorgevoerd en het systeem is geperfectioneerd, dan is ze zeker een goede aanvulling voor de praktijk.’ Met verbeterpunten doelt Schers met name op koppelingen met de verschillende HIS’en.

Dit is een bijdrage in de rubriek Best practice die een platform biedt voor innovatieve ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk.

 

Luco JP, Kuntzel M. Chantal, de digitale assistente. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020-0933-x.
Mogelijke belangenverstrengeling: JL en MK werken voor Zaurus, de uitgever van Chantal.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen