NHG forum

Column Rob Dijkstra: Juiste zorg, juiste plek

Gepubliceerd
6 juli 2018
Ik las de noodkreet van een collega op een overbevolkte huisartsenpost. Lange wachttijden voor ernstig zieke patiënten gaan samen met veeleisende en zelfs agressieve patiënten die de uitkomst van een lage urgentie na triage niet accepteren, en ervan uitgaan dat onze dagzorg 24 uur per dag op dezelfde manier doorgaat.
0 reacties

Tegelijkertijd zie ik de moeite die het huisartsenposten kost om alle diensten ingevuld te krijgen. Er is een spanningsveld tussen huisartsen met een contract met de zorgverzekeraar waarin ze zich verbinden aan het leveren van 24/7-zorg, en een groeiende groep huisartsen zonder contract die daarin vrijer is. Met behoud van de huidige structuur gaan we dit niet oplossen.

Het rapport De juiste zorg op de juiste plek schetst de noodzaak van een ander, gedeeld perspectief op zorg en gezondheid. In essentie bestaat dat perspectief uit een zo lang, zo goed en zo zelfstandig mogelijk functioneren, een zorgaanbod rondom mensen, en optimaal benutten van technologische vernieuwingen. Dit vraagt om veranderingen. Dat begint bij bewustwording en commitment, zowel van patiënten als van ons huisartsen.

Voor de overvolle huisartsenpost zou wat mij betreft naast bewustwording en gedragsverandering ook een financiële drempel zoals het eigen risico mogen worden geïntroduceerd, want spoedzorg is simpelweg geen dagzorg.

Reageren kan via het HAweb Ledenforum.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen