NHG Forum

Column Rob Dijkstra: Kernwaarden

Gepubliceerd
2 februari 2018
Een collega vertelt dat zijn maten niet meer voor spoedgevallen voor hem willen waarnemen na een nachtdienst. Daarvoor moet hij maar een waarnemer inhuren.
0 reacties
Rob Dijkstra

Sommige kaderhuisartsen zien patiënten van collega’s, met specifieke problemen. Vanwege de grote parttimefactor kan niet iedereen beloven dat elke patiënt maximaal twee huisartsen ziet. Het zijn drie voorbeelden die duidelijk maken dat in de praktijk onze kernwaarden van continue en persoonsgerichte generalistische zorg onder druk staan.

Deze kernwaarden zijn de basis van onze Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 uit 2012, zie tkv2022.nl. We zijn nu halverwege de looptijd van die toekomstvisie. Intussen verandert de maatschappij, maar ook de huisarts. Zo is de praktijkondersteuner-ggz in onze praktijk gekomen. En we zien steeds oudere patiënten met complexere problemen met meerdere zorgverleners om zich heen, wat een te grote druk geeft op onze agenda’s bij de huidige praktijkgrootte. Laten we daarom bezien of de manier waarop we uiting aan onze kernwaarden geven, ook aan verandering toe is.

Als huisartsen leren we wat de maatschappij nodig heeft, maar we denken ook na over hoe we ons vak de komende jaren willen vormgeven. Als vakorganisatie gaan we dat oppakken met alle relevante partijen en vooral ook met het oog op de toekomst, dus samen met de jonge huisartsen en huisartsen in opleiding. Het zal leiden tot een herijkte toekomstvisie. Wat mij betreft blijft waarnemen voor elkaar uit collectieve verantwoordelijkheid bestaan. Maar laat vooral horen wat u zelf vindt: bij bijeenkomsten, of direct via HAweb Ledenforum.

Rob Dijkstra

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen