Nieuws

Complicaties na een bypass

Gepubliceerd
10 oktober 2003

Zoals Van der Gijn, Van den Berg en Van Lier in dit nummer (p. 624) mooi beschrijven, heeft de huisarts een belangrijke rol bij het opsporen van postoperatieve complicaties, maar het is maar de vraag of vroeg ontslag nu tot meer complicaties leidt. In een heel groot cohort patiënten die een bypassoperatie hadden ondergaan (n=16.325) werden er 2111 binnen 30 dagen weer opgenomen. Het merendeel had een (wond)infectie (28%) of hartfalen (16%), 8% had een nieuw infarct en eenzelfde percentage had ritmestoornissen. Hoe vaak een harttamponnade voorkwam, meldt het artikel niet. Vooral ouderen, vrouwen, Afro-Amerikanen, patiënten met een infarct korter dan een week geleden en patiënten met comorbiditeit (diabetes, CVA, COPD, perifeer vaatlijden, hartfalen of nierlijden) hadden een hogere kans op complicaties. In tegenstelling tot de verwachting hadden vooral patiënten die aanvankelijk langer in het ziekenhuis lagen een hogere kans op een heropname wegens complicaties. Het percentage complicaties was bij patiënten die na 0-4 dagen waren ontslagen maar 9%, tegen 19,5% bij hen die meer dan 15 dagen waren opgenomen. Vroeg ontslag zadelt de huisarts dus niet met meer complicaties op. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen