Nieuws

COVID-19 bij kinderen: zeldzamer en gunstiger beloop

Gepubliceerd
11 juni 2020
Dossier
Al vroeg in de SARS-CoV-2-uitbraak werd er gesuggereerd dat COVID-19 minder vaak voorkomt bij kinderen en milder verloopt. Uit een review blijkt dat COVID-19 voorkomt bij kinderen, maar zij vormen slechts 1-5% van de symptomatische patiënten. Ook hebben zij een betere prognose dan volwassenen.
0 reacties

De auteurs selecteerden 45 artikelen. Door overlap is het totaal aantal geïncludeerde kinderen onduidelijk. Het aantal kinderen ten opzichte van het totale aantal gediagnosticeerde patiënten met COVID-19 varieert tussen de 1,2% (van 22.512 patiënten) in een Italiaans onderzoek, 2% (van 72.314) in een Chinees onderzoek en 5% (van 4226) in een Amerikaans onderzoek. 

Symptomen die bij kinderen beschreven worden, komen overeen met de symptomen bij volwassenen. Koorts wordt beschreven in drie onderzoeken en komt voor bij 41,5% tot 76,1% van de kinderen. Ruim twee derde van de kinderen had een normaal leukocytenaantal, slechts 3% had een lymfocytopenie. Het CRP was verhoogd bij slechts 13,6% van de kinderen. Een onderzoek beschrijft het percentage ernstig beloop per leeftijdsgroep. Dit is respectievelijk 10,6%, 7,3%, 4,2%, 4,1% en 3,0% voor de leeftijden < 1, 1-5, 6-10, 11-15 en ≥ 16 jaar. Slechts een onderzoek vergelijkt de ernst tussen kinderen en volwassenen en rapporteert een ernstig beloop bij 1 op de 9 kinderen (11%) tot 15 jaar en bij 162 van de 1002 patiënten (16%) boven de 15 jaar. 

In de 45 onderzoeken worden twee sterfgevallen beschreven: een 14-jarige in een onderzoek met 895 kinderen, en een baby van 10 maanden oud uit een onderzoek met 171 kinderen. Het is onbekend of er sprake was van comorbiditeit.

COVID-19 komt dus veel minder vaak voor bij kinderen en/of heeft vaker een asymptomatisch beloop. Zelden leidt COVID-19 bij kinderen tot overlijden. Dit komt overeen met de conclusies uit het NHG-dossier en het standpunt van de NVK. Om een beter beeld te krijgen van de ernst en het beloop van COVID-19 bij kinderen in Nederland, hebben kinderartsen een landelijke registratiestudie opgestart (COPP-studie). 

Literatuur

  • Ludvigsson JF. Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults. Acta pediatrica 2020;109:1088-95.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen