Nieuws

Wat is er bekend over COVID-19 en extra risico bij zwangerschap

Gepubliceerd
22 april 2020
Dossier
Sinds de uitbraak van COVID-19 rijst de vraag wat de risico’s zijn tijdens de zwangerschap. Een recent systematisch literatuuroverzicht geeft hierover meer informatie. De auteurs bekeken 18 case series en case reports van 108 zwangere vrouwen uit China, Zweden, de Verenigde Staten, Korea en Honduras die positief waren getest op COVID-19.
0 reacties

Van de 108 vrouwen presenteerden er zich 22 in een vroeg stadium in het ziekenhuis en zij werden zonder complicaties ontslagen voordat zij bevielen. Van de 86 overige zwangeren werden er drie post partum op de IC opgenomen, twee van hen met comorbiditeit (BMI 38 en 47, slecht gereguleerde diabetes mellitus, hypertensie en cholestase). De derde moeder werd opgenomen op de IC vanwege fluxus bij een atone uterus.

Van de 75 geteste neonaten had slechts één neonaat 36 uur post partum een positieve keeluitstrijk voor SARS-CoV-2 en een negatieve placenta-uitstrijk, zonder klachten. De moeder beviel middels een keizersnede, droeg een N95-mondmasker en kwam na de geboorte niet in contact met het kind. 

Eén neonaat werd levenloos geboren na een spoedkeizersnede bij een moeder met ARDS en multi-orgaanfalen. Een andere neonaat, geboren bij 34 weken en 5 dagen, overleed post partum met multi-orgaanfalen en diffuus intravasale stolling. De keeluitstrijk was negatief voor SARS-CoV-2. Twee neonaten ontwikkelden koorts en lymfocytopenie en een beeld van pneumonie, maar herstelden binnen enkele dagen. Van 10 neonaten uit één onderzoek werden er 6 prematuur geboren en opgenomen op de IC met klachten van kortademigheid, koorts en trombocytopenie. Alle overige bevallingen verliepen zonder complicaties.

Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzingen dat SARS-CoV-2 bij gezonde zwangeren ernstiger verloopt dan bij niet-zwangere vrouwen. Zwangeren vallen daarom ook niet in de risicogroep en zijn, met goede hygiënemaatregelen, gewoon inzetbaar in de zorg. Het grootste deel van de beschreven cases verliep ongecompliceerd en het is onduidelijk of de gemelde maternale en neonatale complicaties werden veroorzaakt door COVID-19 of door comorbiditeit. Verticale transmissie kan op basis van dit literatuuroverzicht niet worden uitgesloten, maar ook niet worden aangetoond. 

Literatuur

  • Zeghma M, et al. Maternal and perinatal outcomes with COVID-19: a systematic review of 108 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand 2020 Apr 7. DOI: 10.1111/aogs.13867 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen