Nieuws

COVID-19-vaccinatie bij ouderen leidt niet tot meer sterfte

Gepubliceerd
27 september 2021
Dossier
Na de zorgmedewerkers in de acute zorg waren 85-plussers in januari 2021 als eerste aan de beurt voor een COVID-19-vaccinatie. Er ontstond daarbij onrust vanwege meldingen uit het buitenland over het overlijden van ouderen na de vaccinatie. Het aantal sterfgevallen in het verpleeghuis na COVID-19-vaccinatie is echter niet hoger dan je zou verwachten. Dat rapporteren onderzoekers van het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het Amsterdam UMC in een factsheet.
0 reacties

De onderzoekers vergeleken sterfte onder verpleeghuisbewoners na 1 en 2 COVID-19-vaccinaties (n = 21.801) met sterfte onder verpleeghuisbewoners in dezelfde periode in 2019 (controlegroep n = 27.502). Dat deden ze op basis van informatie uit het elektronisch patiëntendossier. Gevaccineerde bewoners waren gemiddeld een jaar jonger, hadden vaker dementie (56% versus 47%) en verbleven vaker op een psychogeriatrische afdeling (53% versus 43%) dan de controlegroep uit 2019.

Bewoners met 1 vaccinatie hadden – na correctie voor leeftijd, geslacht en comorbiditeit – een 1,4 keer kleinere kans op overlijden dan de controlegroep (hazardratio 0,74; 95%-BI 0,69 tot 0,79). Na de tweede vaccinatie was de kans op overlijden ten opzichte van de controlegroep – na correctie voor leeftijd, geslacht en comorbiditeit – zelfs 1,7 keer kleiner (hazardratio 0,58; 95%-BI 0,53 tot 0,64). De kans op overlijden werd gemeten als het aantal dagen tot overlijden na een eerste of tweede vaccinatie.

Dit onderzoek vond dus geen aanwijzingen dat de kans op overlijden na een COVID-19-vaccinatie is verhoogd. Integendeel, gevaccineerde bewoners hadden zelfs een kleinere kans op overlijden, mogelijk door de beschermende werking van het vaccin of omdat zij minder kwetsbaar waren (ze hadden de pandemie tot nu overleefd of werden vaker gevaccineerd). Kortom, overlijden na vaccinatie betekent dus niet perse overlijden door vaccinatie.

Lees meer over het onderzoek Factsheet 5 COVID-19 bij verpleeghuisbewoners. Risico op overlijden na vaccinatie van F. Wouters, et al.

Literatuur

  • Wouters F, et al. Factsheet 5 COVID-19 bij verpleeghuisbewoners. Risico op overlijden na vaccinatie. Amsterdam: Universitair Netwerk Ouderenzorg, Amsterdam UMC, locatie VUmc, 2021.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen