Nieuws

COX-2-remmers niet kosteneffectief

Gepubliceerd
10 juli 2003

COX-2-remmers zouden minder bijwerkingen hebben en daardoor bij chronisch gebruik kosteneffectiever zijn dan gewone NSAID's. Amerikaanse onderzoekers deden een kosteneffectiviteitsanalyse. Ze vergeleken de kosten van het gebruik van een normale dosering COX-2-remmer met de maximale dosering naproxen (tweemaal daags 500 mg) bij chronische-artritispatiënten. De gegevens over bijwerkingen (waarschijnlijkheid van maagbloedingen met als gevolg scopieën, perforaties en dergelijke) haalden ze uit een systematische review van alle literatuur tussen 1985 en december 2002. De onderzoekers gebruikten quality adjusted life years (QALY) als uitkomstmaat, omdat die voor dokters weinig invoelbare maat nu eenmaal geschikt is om mee te rekenen in een beslisboom. Een COX-2- remmer blijkt in de VS per QALY $ 275.809 extra te kosten. Volgens de onderzoekers is dat bedrag twee keer zo hoog als bij nierdialyse of ziekenhuiszorg bij zeer zieke mensen. Alleen als de COX-2-remmers 90% goedkoper zouden worden, zouden ze voordeliger zijn dan NSAID's. Alleen bij patiënten met een bloedend ulcus in de voorgeschiedenis is een COX-2-remmer kosteneffectief. Per QALY kost dat dan $ 55.803. COX-2-remmers zijn dus geen eerstelijnspreparaten (bij deze groep chronische patiënten). Ook uw mevrouw Desmet is er meestal niet meer mee gebaat dan met een tabletje naproxen. We kunnen gewoon wachten totdat rofecoxib en celecoxib veel en veel goedkoper worden en dat zal wel even duren. Het wachten is natuurlijk op het tegenoffensief van de producenten. Suggestie voor als u toch nog een artsenbezoeker ontvangt: ‘Als u uw pil 90% goedkoper maakt, ga ik die wel voorschrijven…’ (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.