Praktijk

CRP en het risico op hart- en vaatziekten

Gepubliceerd
10 februari 2001

De helft van de mensen die een hartinfarct krijgen, heeft normale bloedlipidenspiegels. Op grond van de overweging dat atherosclerose een ontstekingsproces is, onderzochten de auteurs in dit case-controle-onderzoek de voorspellende waarde van de hoogte van bepaalde stoffen die bij systemische ontstekingen omhooggaan, zoals ‘high-sensitive C-reactive protein’ (hs-CRP). In het kader van de Women's Health Study werd bij ruim 28.000 gezonde vrouwen bloed afgenomen. In totaal 122 vrouwen kregen in de loop van het onderzoek een cardiovasculaire ziekte (dood door een coronaire hartziekte, een niet-fataal hartinfarct of beroerte, of een coronaire revascularisatie); voor elk van deze vrouwen werden twee controles gezocht, van dezelfde leeftijd en met dezelfde rookgewoonten. In het bloed van al deze vrouwen werden diverse waarden bepaald, waaronder de waarden van enkele ontstekingsindicatoren en van het totaal-, HDL- en LDL-cholesterol. De vrouwen die later een cardiovasculaire ziekte kregen, hadden aan het begin van het onderzoek een hogere waarde van de ontstekingsindicatoren, waarbij met name de hs-CRP significant verhoogd was. Vrouwen met de hoogste hs-CRP (rond de 0,85 mg/dl) hadden een relatief risico op een cardiovasculaire gebeurtenis van 4,4 (95%-BI 2,2-8,9) ten opzichte van de groep met de laagste hs-CRP. Vrouwen met een hoge totaal/HDL-cholesterol-ratio (6,34) hadden een relatief risico van 3,4 ten opzichte van degenen met een lage ratio (3,06). Ook bij vrouwen met een laag cholesterolgehalte bleek een hoge hs-CRP een hoger risico op hart- en vaatziekten met zich mee te brengen. Om het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen te bepalen, is dus, naast de waarden van de lipiden, ook de hoogte van het hs-CRP van belang. Behandeling met HMG-CoA-reductaseremmers kan waarschijnlijk ook de hs-CRP-spiegel verlagen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen