Nieuws

Curettage schadelijk voor volgende zwangerschap

Gepubliceerd
1 juni 2017
Dilatatie van de cervix gevolgd door curettage is een gangbare gynaecologische ingreep voor zwangerschapsafbreking of om het bloedverlies bij een miskraam in korte tijd te beëindigen. De ingreep wordt algemeen beschouwd als veilig en complicaties als perforatie van de uterus, infectie of bloeding zijn zeldzaam. Enkele gynaecologen van het AMC ontdekten evenwel dat de ingreep nadelig is voor een volgende zwangerschap.
Ze analyseerden 21 cohortonderzoeken met bijna twee miljoen vrouwen die gecuretteerd waren en vergeleken de kans op vroeggeboorte bij een volgende zwangerschap met die van vrouwen die geen curettage hadden gehad. De kans op een prematuur (voor de 37e week) geboren kind in de curettagegroep bleek 29% verhoogd en de kans op een erg prematuur (voor de 32e week) geboren kind zelfs 69%. Absoluut gezien bleek de kans op prematuriteit 6% bij vrouwen zonder curettage in de voorgeschiedenis en 7,8% bij vrouwen die wel een currettage hadden gehad, corresponderend met 16 extra prematuren per 1000 gecuretteerde vrouwen. Het verhoogde risico bleek (in iets mindere mate) ook aanwezig als de behandelingsgroep werd vergeleken met een groep vrouwen bij wie de miskraam medicamenteus was beëindigd. De onderzoekers veronderstellen dat de dilatatie van de cervix permanente schade oplevert die de stevigheid van de cervix ondermijnt.Omdat prematuriteit gepaard gaat met veel neonatale morbiditeit, heeft medicamenteuze behandeling met misoprostol bij zwangerschapsafbreking of ter bevordering van de miskraam waar mogelijk de voorkeur. Bij een miskraam kan uiteraard ook een afwachtend beleid worden gevoerd.
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1.Lemmers M, et al. Dilatation and curettage increases the risk of subsequent preterm birth. A systematic review and meta-analysis. Hum Reprod 2016;31:34-45.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen