Nieuws

De dokter als medicijn (2)

Gepubliceerd
10 juni 2005

Van Os et al. spreken in hun artikel over de behandeling van depressie in de huisartsenpraktijk over de oprichting door het Trimbos-instituut van een tiental regionale ‘depressieteams’ (H&W 2005:48;95-101). Kennelijk wordt hiermee gedoeld op het Doorbraakproject Depressie dat onder de hoede van het Trimbos-instituut in het najaar van 2004 is gestart. De auteurs geven echter een foute voorstelling van zaken door te suggereren dat deze teams de relatie tussen patiënt en huisarts uithollen. Als leden van het landelijk expertteam van het Doorbraakproject Depressie vinden we het belangrijk dit beeld te corrigeren. In het Doorbraakproject Depressie werken tijdelijk samengestelde transmurale teams van huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, (eerstelijns)psychologen, psychotherapeuten en psychiaters aan verbetering van de zorg. Het doel van deze teams is: de huisarts te ondersteunen in de begeleiding van de patiënt zonder dat hij uit tijdnood of uit verlegenheid moet grijpen naar het recept als dat nog niet nodig is. In het project kan de huisarts de begeleiding zelf op zich nemen (als hij dit wil en kan), de patiënt snel verwijzen of een interventie door de verpleegkundige of psycholoog laten uitvoeren. Zowel de opdrachtgever (het College voor Zorgverzekeringen) als de ontwerpers van dit project, medewerkers van het Trimbos-instituut en landelijke experts, kozen nadrukkelijk voor deze transmurale samenstelling. Dit omdat men zich realiseerde dat de depressiezorg geen solistische aangelegenheid (meer) is, maar een proces waarin meerdere disciplines een toegevoegde waarde hebben. Als bijwerking mogen zaken als toename van de kennis over en begrip voor elkaars omstandigheden, onderlinge deskundigheidsbevordering en toetsing niet worden vergeten. Kennelijk zijn Van Os en collega’s ervan overtuigd dat de kern van huisartsgeneeskundig handelen ligt in de mate van empathie in het contact tussen huisarts en patiënt. Naar onze mening is empathie inderdaad een noodzakelijk ingrediënt in iedere dokter-patiëntrelatie, maar meer nog zal het vertrouwen in de huisarts toenemen naarmate hij de eigen deskundigheid én die van anderen zichtbaar en effectief voor de patiënt weet in te zetten, met als doel de klachten van de patiënt te verminderen. Steeds meer dokters realiseren zich daarbij dat patiënten behandelen teamwork is. P. den Doelder, J. Spijker, J. Huyser, G. Franx, leden expertteam Doorbraakproject Depressie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen