Nieuws

De functionele toestand bij meer ernstig COPD

Gepubliceerd
4 februari 2010

Ozalevli et al vergeleken de opbrengst van de six minutes walking test (6MWT) met de Sit-to-Stand test (STST) voor het bepalen van de functionele toestand bij COPD. Bij de 6MWT draait het om de maximale afstand die patiënten binnen zes minuten wandelend afleggen. Bij de STST gaat de patiënt binnen één minuut zo vaak mogelijk staan vanuit zithouding, en daarna weer zitten, enzovoorts. De prestaties van 53 ouderen met COPD (FEV11≥100% voorspeld) gemeten met zowel de 6MWT als de STST, vertoonden beide een goede correlatie met leeftijd, kwaliteit van leven, dyspneu en spierkracht. Bij de COPD-patiënten bleek de cardiovasculaire belasting van de 6MWT significant groter dan die van de STST. Na de 6MWT was bij hen de pols 11/minuut sneller, de systolische RR 5 mmHg hoger en de percutane O2 saturatie (SpO2) >3% lager vergeleken met hun toestand na de uitvoering van de STST. De 6MWT, die voorheen bekend stond als een betrouwbare voorspeller van de mortaliteit, blijkt een gevoelige maat voor het inspanningsvermogen, bijvoorbeeld bij reactivering van COPD-patiënten door de fysiotherapeut. De 6MWT is meer van toepassing op meting van het prestatievermogen van de minder ernstige COPD-patiënt die in staat is tot het volgen van een beweegprogramma, reactivering of zelfs (poli)klinische revalidatie. De 6MWT staat voor de gecombineerde cardiopulmonale performance van de COPD-patiënt. Nieuw is dat de in de orthopedie ontwikkelde STST een accurate maat blijkt voor het inspanningsvermogen en de spierkracht van de onderste extremiteiten bij de reeds meer verzwakte, oudere patiënt met ernstig COPD. De STST representeert de voor ouderen belangrijke ‘transfer’ functie: van zitten naar opstaan en vice versa. Het kleine maar fraaie onderzoek van Ozalevli vraagt om validatie in de klinische praktijk door de praktijkondersteuner bij ernstig COPD. De STST is op het spreekuur en thuis uitvoerbaar, in tegenstelling tot de 6MWT. Deze test is uitvoerbaar door de praktijkondersteuner bij de patiënt thuis, terwijl de 6MWT meer op zijn plaats lijkt bij de fysiotherapeut. (Ben Ponsioen)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen