Nieuws

Eradicatietherapie bij functionele maagklachten

Gepubliceerd
2 februari 2012
Italiaanse onderzoekers concluderen dat eradicatietherapie patiënten met functionele maagklachten helpt. Helaas vermeldt het onderzoek niet of patiënten na de kuur ook minder medicatie (protonpompremmers) nodig hebben.
Op het spreekuur zien we vaak mensen met maagklachten. Soms zijn deze klachten kortdurend, maar veel patiënten hebben er langer last van. De NHG-Standaard adviseert diagnostiek naar H. Pylori te doen bij persisterende of recidiverende maagklachten als de klachten niet passen bij refluxziekte en vooral wanneer het risico op ulcuslijden verhoogd is. Het gaat vaak om functionele klachten waarbij H. Pylori-diagnostiek wordt ingezet om te kijken of chronisch medicatiegebruik kan worden voorkomen. Maar hoe zit het met de effectiviteit van eradicatie bij patiënten met functionele klachten?
Mazzoleni et al. onderzochten bij 404 eerstelijnspatiënten met functionele maagklachten (volgens Rome III-criteria) de effectiviteit van een eradicatiekuur (omeprazol, amoxicilline en clarithromycine) in vergelijking met omeprazol plus placebo. Alle patiënten kregen bij de start en na 1 jaar een gastroscopie en een H. Pylori-test. De uitkomstmaten waren 50% of meer verbetering van symptomen (op een gevalideerde vragenlijst), subjectieve klachtenverbetering en verbeterde kwaliteit van leven. Van de 404 patiënten kregen er 201 antibiotica en 203 de controlebehandeling. Bij 49% van de interventiegroep werd bij 50% of meer verbetering van symptomen bereikt ten opzichte van 36,5% in de controlegroep (p = 0,01; NNT 8). In de antibioticagroep was de subjectieve klachtenbeleving bij 78,1% verbeterd ten opzichte van 67,5% in de controlegroep (p = 0,02). Ook ervoer de antibioticagroep na een jaar een significante verbetering van de kwaliteit van leven. Na een jaar was 88,6% van de antibioticagroep negatief voor H. Pylori ten opzichte van 7,4% van de controlegroep.
Een onderzoek met mooie resultaten, waarbij helaas niets wordt gezegd over het afbouwen van medicatie als protonpompremmers. Jammer, want dat is toch eigenlijk een belangrijke reden waarom je patiënten een eradicatiekuur aandoet. (Just Eekhof)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen