Nieuws

De jongens tegen de meisjes

Gepubliceerd
1 juni 2017
Vrouwelijke artsen doen het beter dan hun mannelijke collegae. Patiënten van vrouwelijke artsen hebben een kleinere kans om binnen dertig dagen na ontslag uit het ziekenhuis te overlijden of weer opgenomen te worden dan wanneer ze door een mannelijke arts behandeld zijn.
Voor dit cross-sectionele onderzoek werden gedurende vier jaar gegevens verzameld van meer dan anderhalf miljoen ziekenhuisopnames. Gekeken werd naar het verband tussen het geslacht van de behandelend internist, en de 30-dagenmortaliteit en heropnames na ontslag. Er werd gecorrigeerd voor verschillen in dokters-, patiënt- en ziekenhuiskenmerken. Vrouwelijke internisten hadden 0,43% (95%-BI 0,57% tot 0,28%) minder 30-dagenmortaliteit dan mannelijke collegae (NNT: 932 per jaar). Vrouwelijke internisten hadden 0,55% (95%-BI 0,71% tot 0,39%) minder heropnames (NNT: 728 per jaar). De gevonden verschillen waren gelijk voor de acht meest voorkomende aandoeningen en werden niet beïnvloed door de ernst van de aandoening.
Ondanks de statistisch significante verschillen is het de vraag of dit onderzoek een bijdrage levert aan het verminderen van de achterstelling van vrouwelijke artsen in de zorg. De NNT om minder heropnames te krijgen is erg groot en de wijze waarop patiënten zijn toegekend aan de verschillende behandelaars roept vragen op over de bruikbaarheid van dit soort onderzoek. Wat het meest opvalt is de impliciete koppeling tussen kwaliteit van zorg en geslachtskenmerken. Gaan we straks ook onderzoeken of de etniciteit of de seksuele geaardheid van de behandelaar van invloed is op de kwaliteit van de zorg? Het blijft van belang om kritisch te kijken of vooronderstellingen geen vooroordelen zijn. Dat onderdrukt hopelijk ook de neiging om correlaties voor oorzaken aan te gaan zien.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Tsugawa Y, et al. Comparison of hospital mortality and readmission rates for medicare patients treated by male vs female physicians. JAMA Intern Med 2017;177:206-13.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen