Nieuws

De meeste gespreksonderbrekingen door huisartsen blijken zinvol

Gepubliceerd
6 februari 2023
Gespreksonderbrekingen tijdens een consult worden vaak als negatief gezien. Is dat terecht? Uit een Nederlands, observationeel onderzoek blijkt dat huisartsen hun patiënten in de intakefase voornamelijk onderbreken om verheldering te vragen of steun te betuigen. Mannelijke artsen onderbraken het gesprek vaker, hun vrouwelijke collega’s deden dit meer op een coöperatieve manier. In de diagnose- en beleidsfase en bij oudere patiënten waren de onderbrekingen storender.
0 reacties

Gespreksonderbrekingen door artsen worden nogal eens geïnterpreteerd als dominant en belemmerend voor patiëntparticipatie. In de opleiding leren studenten dan ook om patiënten ongestoord hun verhaal te laten doen.

Soorten onderbrekingen 

In een analyse van 84 consulten over algemene lichamelijke klachten bij 17 huisartsen verdeelden Nijmeegse onderzoekers 2405 onderbrekingen in de categorieën coöperatief (82,9%) of storend (12,6%). Coöperatieve onderbrekingen houden het onderwerp en het verloop van de interactie in stand. Gemiddeld 36 seconden na aanvang van de probleempresentatie onderbraken de 17 huisartsen hun patiënt in gemiddeld 89% van de gevallen op een coöperatieve manier.

Fases 

Verstorende onderbrekingen werden vooral gemaakt in de fase van het bespreken van een diagnose of behandelplan (OR 2,24; 95%-BI 1,46 tot 3,43). In de intakefase maakten patiënten vaker dan artsen een verstorende onderbreking (OR 2,03; 95%-BI 1,30 tot 3,20). In de diagnose- en beleidsfase was er geen verschil (OR 0,85; 95%-BI 0,63 tot 1,15). Mannelijke huisartsen maakten vaker een verstorende onderbreking dan vrouwelijke huisartsen (OR 1,54; 95%-BI 1,03 tot 2,31). Mannelijke patiënten daarentegen deden dit minder vaak dan vrouwen (OR 0,70; 95%-BI 0,50 tot 0,98).

Tot slot 

De auteurs concluderen dat de meeste onderbrekingen van huisartsen in de intakefase de communicatie versterken. In de diagnose- en beleidsfase ondersteunen de onderbrekingen de communicatie niet. Mogelijk speelt tijdsdruk en het behouden van de regie huisartsen parten. 

Herkent u deze verklaring? Wat zou u helpen om die positieve interrupties ook in de diagnose- en beleidsfase toe te passen?

Literatuur

  • Plug I, et al. Physicians’ and patients’ interruptions in clinical practice: a quantitative analysis. Ann Fam Med 2022;20:423-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen