Nieuws

De reactie op nitroglycerine voorspelt coronairlijden niet

Gepubliceerd
10 maart 2004

Elke huisarts voelt zich zekerder als een patiënt met pijn op de borst minder pijn voelt na het bekende tabletje onder de tong. Een cardiale oorzaak van de pijn wordt in dat geval veel waarschijnlijker. Het klopt ook mooi met onze pathofysiologische inzichten: het vat is vernauwd en de nitroglycerine veroorzaakt een vaarverwijding en heft het plaatselijke zuurstofgebrek op. Henrikson et al. moeten aan dit verhaal getwijfeld hebben, want zij onderzochten in een prospectief cohortonderzoek de diagnostische en prognostische waarde van sublinguaal toegediende nitroglycerine. Het ging om 459 patiënten met pijn op de borst op de eerstehulpafdeling van een gewoon ziekenhuis. Elke patiënt kreeg een tablet of spray onder de tong. Een gunstige reactie op nitroglycerine was gedefinieerd als een afname van de pijn met 50% binnen 5 minuten. Na 4 maanden keken de onderzoekers naar de definitieve diagnose. Verhoogde enzymspiegels, een positieve inspanningstest of een stenose van 70% op het angiogram waren bewijzend voor acuut coronairlijden. In tegenstelling tot de verwachting hadden patiënten met coronairlijden even vaak een gunstige reactie op nitroglycerine als patiënten zonder (35% versus 41%, p>0,2). Daar gaat weer een stukje zekerheid. (PL )

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen