Nieuws

De vertrouwensband tussen aios en patiënt

Gepubliceerd
19 april 2022
Voor acute en alledaagse klachten geven patiënten de voorkeur aan een dokter die het snelst beschikbaar is. Patiënten met complexere, chronische klachten consulteren het liefst een arts met wie ze al een langdurige band hebben opgebouwd. Door een empathische houding en herhaaldelijke consulten kan ook de aios deze vertrouwde dokter zijn. Dat blijkt uit een recent, Nederlands kwalitatief onderzoek.
0 reacties

De onderzoekers hielden een doelgerichte steekproef van 28 patiënten uit 5 opleidingspraktijken in de regio Amsterdam en Utrecht. In semi-gestructureerde interviews werd de bereidheid bevraagd om een huisarts in opleiding te consulteren en de factoren die daarbij een rol spelen.

De aard van de klacht blijkt de voorkeur van de patiënt te bepalen. Voor acute klachten vonden patiënten het belangrijk om snel te worden gezien en voor specifieke, geslachtsgerelateerde klachten gaven zij de voorkeur aan een arts van hetzelfde geslacht. Hierbij was het voor hen minder van belang of de huisarts nog in opleiding was. Het belang van een langdurige vertrouwensband met de patiënt is al langer bekend, met name voor het bespreken van chronische complexere problematiek. Uit dit onderzoek blijkt dat de aios deze rol voor patiënten ook kan vervullen als er herhaaldelijke consulten hebben plaatsgevonden en er een empathische houding wordt ervaren door de patiënt.

Deze bevinding onderstreept het voordeel van de huidige Nederlandse opleidingsstructuur waarin de aios minimaal 1 jaar in eenzelfde huisartspraktijk stage loopt. Hierdoor is het beter mogelijk om ervaring op te doen in chronische en complexe zorg.

Uit het onderzoek komt wel naar voren dat het vertrouwen van de patiënt samenhangt met het basisvertrouwen dat de patiënt heeft in het onderwijs en de competenties van de aios, en kennis over de begeleiding. Hier is een rol voor de opleider weggelegd, die diens patiënten hierover goed moet informeren. Het is ook belangrijk de aios te laten kennismaken met chronische patiënten, zodat er een vertrouwensband kan ontstaan.

Lees meer over het onderzoek Complaint-driven preferences & trust: patient's views on consulting GP trainees van S. de Bever, et al.

Literatuur

  • De Bever S, et al. Complaint-driven preferences & trust: patient's views on consulting GP trainees. Educ Prim Care 2022;23:1-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen