Nieuws

Dementíé?

Gepubliceerd
20 mei 2007

Woorden op -entie hebben de klemtoon op -en: abséntie, cleméntie, frequéntie, preténtie, urgéntie, en dus ook het medische begrip deméntie. Ze komen uit het Latijn. Ook in het Engels en Frans ligt de klemtoon op -en: dementia en démence. Bijna alle woorden op -ie met een medische achtergrond hebben de klemtoon op -ie: afasíé, anesthesíé, difteríé, dyslexíé, leukemíé, oncologíé, therapíé, enzovoort. Ze komen uit het Grieks. Waarschijnlijk is men dus in de medische wereld dementíé gaan zeggen, en die foute uitspraak krijgt op grote schaal navolging. Vrijwel alle (uitspraak)woordenboeken, ook het Geneeskundig woordenboek van Pinkhof, geven deméntie, maar Van Dale ging in 2005 om naar dementíé. Fout dus, er had moeten staan: ‘deméntie, tegenwoordig ook wel dementíé’. (FL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen