Nieuws

Denk aan het preconceptionele foliumzuuradvies

Gepubliceerd
4 mei 2016
Ongetwijfeld weet u dat neurale-buisdefecten (NBD) tot de meest voorkomende aangeboren afwijkingen behoren. Extra foliumzuur, van 4 voor tot 10 weken na de conceptie, helpt NBD te voorkomen, zo bevestigt een nieuwe Cochrane-review. Ook wordt duidelijk dat foliumzuur, vitaminen en mineralen niet bijdragen aan preventie van andere aangeboren afwijkingen of het welzijn van aanstaande moeders. Hoe zorgt u dat patiëntes met een zwangerschapswens op de hoogte zijn van het foliumzuuradvies?
De-Regil et al. includeerden vijf RCT’s met 7391 vrouwen. Er werd gekeken naar interventies met uitsluitend foliumzuur en combinaties van foliumzuur met andere vitaminen en mineralen. De interventies werden vergeleken met placebo, geen suppletie en andere vitaminen en mineralen zonder foliumzuur. De interventies werden uitgevoerd van 12 weken voor tot 12 weken na conceptie. De auteurs bekeken primaire en secundaire uitkomstmaten op kind- en moederniveau. De primaire uitkomstmaten bij het kind betroffen naast NBD, open lip of verhemelte, hart- en vaatafwijkingen en neonataal overlijden. Bij de moeder waren dit bloedarmoede, laag foliumzuur en miskramen. Daarnaast werd bij het kind gekeken naar effecten op doodgeboorte, laag geboortegewicht, macrosomie, vroeggeboorte, ic-opnamen, insulineresistentie en Apgar-scores. Bij de moeder keken de onderzoekers naar meerlingzwangerschap, homocysteïne, serum vitamine-B6- en -B12-concentraties, pre-eclampsie, voortijdige bevallingen en bijwerkingen.
Foliumzuur, met of zonder vitaminen en mineralen, voorkomt zoals bekend NBD. Het maakt daarbij niet uit of er 360 microg/dag of meer wordt gegeven of andere vitaminen en mineralen worden toegevoegd. Er werd geen bewijs gevonden dat foliumzuursuppletie een gunstig effect heeft op het voorkomen van andere aangeboren afwijkingen of maternale uitkomstmaten, inclusief miskramen.
Onze Gezondheidsraad acht het belang van een gezond kind groot en er wordt veel onderzoek verricht naar voor- en nadelen van preconceptionele screening en advies. Adviezen die wij bekend achten en die steeds meer uit onze spreekkamers richting verloskundigen en gespecialiseerde poliklinieken gaan. Het is echter niet vanzelfsprekend dat vrouwen die een verhoogd risico hebben voor NBD het preconceptionele foliumzuuradvies kennen. Het kan geen kwaad dit advies een vaste plaats te geven in de informatieverstrekking in onze spreek- en wachtkamer.
Marianne Dees

Literatuur

  • 1.De-Regil LM, et al. Update of effects and safety of periconceptional folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane Database Syst Rev 2015;12:CD007950. doi: 10.1002/14651858.CD007950.pub3.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen