Nieuws

Diabetesmedicatie mogelijk reden om leefstijl niet te veranderen

Gepubliceerd
2 februari 2017
Huisartsen en praktijkondersteuners hebben dagelijks te maken met diabetespatiënten. Het is bekend dat medicatietrouw en leefstijl zeer belangrijk zijn om complicaties te voorkomen. Nieuw onderzoek laat echter zien dat patiënten weinig kennis hebben en dat medicatie juist een reden kan zijn om ongezond te blijven leven.
De onderzoekers voerden vragenlijstonderzoek (n = 118) en focusgroepen (n = 11) uit bij diabetespatiënten in 24 Engelse huisartsenpraktijken. Met vragenlijsten werd onder andere medicatietrouw en kennis over HbA1c vastgelegd. In focusgroepen werd onder andere gevraagd naar opvattingen over HbA1c-waarden, medicatie en de invloed daarvan op een gezonde leefstijl. De zelfgerapporteerde medicatietrouw was zeer goed: 83% miste bijna nooit een dosis van hun medicatie. Slechts 61% van de patiënten wist hun HbA1c-waarde, maar dit beïnvloedde niet hun zelfgerapporteerde medicatietrouw. In de focusgroepen bleek dat patiënten weinig begrepen over wat HbA1c betekent. Termen als ‘suikerbelasting’ werden als beter alternatief genoemd. Ook kwam uit de interviews naar voren dat het nemen van diabetesmedicatie mogelijk een reden kan zijn om de leefstijl niet te veranderen.
Dit onderzoek laat goed zien hoe diabetespatiënten denken over hun ziekte. Kennis over HbA1c- waarden was laag en een gezonde leefstijl stond niet hoog op hun agenda. Medicatie zou zelfs een reden kunnen zijn om hier niets aan te veranderen. Aangezien het interviews betrof, zouden toekomstige onderzoeken, die deze bevindingen kunnen staven met harde cijfers, welkom zijn. Gezien de gelijkenis van Engelse huisartsenpraktijken met Nederlandse, zijn deze resultaten waarschijnlijk ook van toepassing op de Nederlandse praktijk. De NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 besteedt ruim aandacht aan voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen. Dit onderzoek laat zien dat er nog een hoop te winnen is op dit gebied. Misschien zou een gezondere leefstijl een voorwaarde moeten worden voor medicatie?
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Elliot AJ, et al. Patients’ beliefs on the impediments to good diabetes control: a mixed methods study of patients in general practice. Br J Gen Pract 2016. Published online 11 October 2016.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen