Nieuws

Diagnose ggz voor verbetering vatbaar

Gepubliceerd
12 oktober 2018
Dossier
Het herdiagnoseproject van de Gelderse ggz-instelling GGNet is uitgebreid in de pers geweest. Bij maar liefst 27% van de patiënten werd de hoofddiagnose gewijzigd. Die uitkomst onderstreept dat we ook als huisarts samen met de patiënt de diagnose regelmatig moeten evalueren.
0 reacties

In een eigen onderzoek heeft GGNet de diagnoses geëvaleerd bij 967 patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (Noorthoorn en collega’s). De medische dossiers werden bestudeerd en de behandelaren voerden meerdere gesprekken met de patiënt. Daarna actualiseerde het behandelteam de dossiers. Bij 227 patiënten (27%) veranderde de hoofddiagnose. Zo kreeg van alle 967 patiënten respectievelijk 6, 5, 4 en 3% een nieuwe diagnose persoonlijkheidssstoornis, verstandelijke beperking, autisme en middelengebruik. De diagnose veranderde in 35% het behandelplan. In een interview zegt directeur Kees van Lem dat hij hoopt dat andere ggz-instellingen ook herdiagnostiek gaan toepassen. De oorzaak van de achteraf verkeerde diagnose wijt hij ondermeer aan tijdsdruk bij de behandelevaluatie en gebrek aan vertrouwen in herstel.

Deze analyse is niet uitgevoerd in een formeel wetenschappelijk onderzoek en de nieuwe diagnoses zijn in de dagelijkse praktijk gesteld. De resultaten zijn niettemin herkenbaar. Huisartsen zien vaak combinaties van bijvoorbeeld middelengebruik, verstandelijke beperking en psychose of stemmingsproblemen, en de belangrijkste problematiek varieert met de tijd. De uitkomst van dit project onderstreept dat we de diagnose met de patiënt regelmatig opnieuw moeten evalueren en indien nodig moeten aanpassen in het HIS. Bovendien, de vraag ‘Wat zou u nu helpen?’ blijft belangrijker dan ‘Wat is er aan de hand?’

Literatuur

  • Timmermans M. Opvallende uitkomsten herdiagnoseproject GGNet. ‘Stop het defaitisme rond chronische patiënten.’ De psychiater 2018;26:10-12.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen